Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Odbor správní

Ředitelka: Mgr. Iva Hřebíková

Adresa: Ministerstvo vnitra,
              nám. Hrdinů 1634/3,
              140 21   Praha 4

Telefon: 974 816 671
              974 816 672
Fax: 974 816 844
E-mail: os@mvcr.cz

Odbor správní se člení na:

 1. oddělení cizineckých agend I.
  sekretariát: 974 817 385

 2. oddělení poradní komise ministra
  sekretariát: 974 816 680

 3. oddělení cizineckých agend
  sekretariát: 974 816 702

 4. oddělení právního zabezpečení a metodiky
  sekretariát: 974 816 654

 5. oddělení zástupčí činnosti a kasací
  sekretariát: 974 817 385

 6. oddělení rozkladové komise ministra I.
  sekretariát: 974 816 476

 7. oddělení rozkladové komise ministra
  sekretariát: 974 816 681
   

Předmětem činnosti odboru správního je:

(1) zajišťování činnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců jako nadřízeného správního orgánu ministerstva ve věcech, v nichž ministerstvo rozhoduje v prvním stupni a v případech stanoveným zákonem, zejména na: úseku:

 1. povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu;

 2. dlouhodobých víz;

 3. cizineckých pasů a cestovních průkazů totožnosti;

 4. přestupků;

 5. rušení údajů o místu hlášeného pobytu.
   

(2) zpracování podkladů pro ministra vnitra v případech, kdy ministr vnitra vykonává působnost jako nadřízený správní orgán vůči Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců.

(3) dále:

 1. zajišťování činnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v oblasti ochrany před nečinností správního orgánu a žalob na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

 2. poskytování podpory Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v případech, kde Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců vystupuje jako účastník řízení

  1. před soudy ve věcech pobytu cizinců, včetně řízení o kasačních stížnostech v těchto případech,

  2. před Ústavním soudem o ústavních stížnostech ve věcech uvedených v bodu 1,

  3. při podávání kasačních stížností proti rozhodnutím krajských soudů ve věcech vstupu a pobytu cizinců na území České republiky ve věcech svěřených do působnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců;

 3. poskytování podpory Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců v oblasti koordinace a metodického usměrňování činností na úseku pobytu cizinců v rámci působnosti Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců;

 4. organizační a administrativní zajišťování činnosti rozkladové komise ministra vnitra, včetně přípravy návrhů rozhodnutí, případně jiného vyřízení věci, podle doporučení rozkladové komise ministra vnitra nebo pokynů ministra vnitra a zastupování ministerstva před soudem ve státoobčanských věcech, pokud v těchto věcech rozhodl ve druhém stupni ministr vnitra;

 5. zabezpečování činnosti poradní komise ministra vnitra ve věcech služebního poměru policistů a příslušníků hasičského záchranného sboru.

  

Print  E-mail