Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Senátorky a senátoři schválili novelu zákona o občanských průkazech

Novela zákona o občanských průkazech začne platit od 1. ledna 2012 a do praxe zavádí: 

 

  • nepovinný zápis údaje o rodinném stavu (k 1. lednu 2012) a místa trvalého bydliště (k 1. lednu 2017) do občanského průkazu, a to v souvislosti se zavedením nového typu elektronicky čitelného občanského průkazu.
  • vypouští z občanského průkazu zápis rodného čísla– k ukončení zápisu dojde 1. ledna 2020 v návaznosti na systém základních registrů, tedy po osmileté zkušenosti s fungováním této bezpečné a aktuální databáze dat o občanech a státních i nestátních subjektech.
  • možnost zvolit si, jaké údaje v občanském průkazu budou - tím posiluje Ministerstvo vnitra právo občana chránit své osobní údaje a omezuje nutnost chodit na úřad kvůli výměně osobního dokladu při změně trvalého pobytu.
 
Novela je součástí dnes schváleného vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech a další související zákony.
 
Další podrobnosti k dnes schváleným novelám najdete zde:
 
 
Pavel Novák
ředitel odboru tisku a public relations

Print  E-mail