Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Informace k postupu ohlašoven při zápisu údaje o adrese místa trvalého pobytu

Povinnosti ohlašovny - obecně

Ohlašovna je povinna zapsat údaje do agendového informačního systému evidence obyvatel (ISEO)  bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.

 

Pro provedení zápisu údaje o adrese místa trvalého pobytu do ISEO je nezbytné, aby ohlašovna zadala pro vyhledání občana:

 • rodné číslo
 • kombinaci údajů:
  • datum narození
  • příjmení
  • rodné příjmení
  • místo narození
  • stát narození

 

ISEO vyhledá záznam občana a vrátí ohlašovně zpět identifikační údaje. Ohlašovna údaj o adrese místa trvalého pobytu zapíše do ISEO prostřednictvím Czech Point (CzechPOINT@office).

 


Odbor správních činností, 26.5.2010

Print  E-mail