Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Sjednocující postup pro zapisovatele do agendového informačního systému evidence obyvatel

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, upřesňujeme sjednocující postup pro zaměstnance krajských úřadů, matričních úřadů, ohlašoven a soudů, jakožto zapisovatelů do agendového informačního systému evidence obyvatel. Tento právní předpis byl rozeslán ve Sbírce zákonů dne 24. července 2009. Předkládaná metodika je obecným postupem pro příslušné subjekty a sjednocujícím metodickým návodem obecného charakteru.
V případě nejasností, individuálních problémů nebo dotazů, týkajících se zveřejněného sjednocujícího postupu v souvislosti s nabytím účinnosti uvedeného právního předpisu k 1. červenci 2010, je možné kontaktovat zaměstnance odboru všeobecné správy a odboru správních činností Ministerstva vnitra:
  • pro oblast státního občanství a matričních událostí tel: 974 817 411
  • pro problematiku trvalých pobytů a změnových hlášení soudů tel: 974 817 239  
     
Zapisovatel
      Zapisuje
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
  • k nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje
Soudy
  • rozvod; neplatnost; neexistenci manželství
  • zrušení; neplatnost; neexistenci registrovaného partnerství
  • omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům


Odbor správních činností, 26.5.2010

Print  E-mail