Ministry of the interior of the Czech Republic  

Go

Modern Administration


Quick links: Sitemap Text version Česky Fulltext search


 

Main menu

 

 

Obecný program Solidarita a řízení migračních toků

Obecné informace o programu 

Vlajka Evropské unieVlajka Evropské unie
Obecný program Solidarita a řízení migračních toků na období 2008-2013 byl vytvořený s cílem posílit prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti EU. V rámci tohoto programu byly vytvořeny nové finanční nástroje a to konkrétně:

Obecný program Solidarita a řízení migračních toků má především napomáhat členským státům při realizaci společné azylové a migrační politiky EU v souladu s hlavou IV. Smlouvy o založení Evropského společenství, a to konkrétně při:
  • činnostech vykonávaných při přijímání uprchlíků a přesídlenců,
  • integrovaném řízení návratů ze strany členských států,
  • činnostech týkajících se integrace příslušníků třetích zemí do společností členských států,
  • integrovaném řízení vnějších hranic Evropské unie.
Odpovědným orgánem za implementaci výše uvedených fondů je v České republice Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra. ČR.
 
 

Print  E-mail