Ministerstvo vnitra České republiky  

Přejdi na

Efektivní veřejná správa


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejné zakázky

Na tomto místě budou zveřejňovány informace a dokumentace k veřejným zakázkám zadávaným Ministerstvem vnitra podle nového systému zadávání veřejných zakázek, který je platný od 1. 2. 2011, přičemž u organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů v oboru jeho působnosti (např. státní oblastní archívy, Zařízení služeb pro MV, Vyšší policejní školy MV) a organizačních složek státu zřízených právním předpisem, ke kterým Ministerstvo vnitra vykonává zřizovatelské funkce (např. krajská ředitelství policie), bude tento nový systém zaveden od 1. 6. 2011. Zveřejňováno bude:

  • oznámení o vyhlášení VZ / výzva k podání nabídky,
  • kompletní zadávací dokumentace,
  • dokumentace provázející proces zadávání veřejné zakázky (např. zpráva o posouzení a hodnocení nabídky),
  • jména, příjmení a funkce členů hodnotící komise (po ukončení výběru),
  • smlouvy a dodatky ke smlouvám,
  • nabídkové ceny všech uchazečů.

Připravujeme další okruhy informací, které budou na tomto místě veřejnosti zpřístupněny postupně v průběhu dalších měsíců. Mimo jiné zde budou postupně zveřejňovány platné smlouvy uzavřené před 1. 2. 2011. Za tímto účelem provádí Ministerstvo vnitra v tuto chvíli právní analýzu platných smluv s ohledem na možnost jejich zveřejnění. V případech, kde je k tomuto zveřejnění nutný souhlas smluvního partnera, zejména s ohledem na obchodní tajemství a know-how uvedené ve smlouvě, probíhají s těmito partnery jednání o jejich souhlasu.

 Veřejné zakázky vyhlášené:

vytisknout  e-mailem