Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor fondů, strategií a projektového řízení

 

Ředitel odboru: Ing. Stanislav Bogdanov
Adresa: Jindřišská 34, Praha 1
Telefon: 974 818 490
Sekretariát: 974 818 488
E-mail: osf@mvcr.cz
             npo@mvcr.cz

  

Odbor fondů, strategií a projektového řízení se člení na

   Oddělení finančního řízení programů:

   • Vedoucí oddělení: Ing. Jaromír Čáp
   • Telefon: 974 818 532
   • E-mail: jaromir.cap@mvcr.cz
     

   Oddělení realizace programů

   Oddělení řízení programů a metodiky

   Oddělení kontroly:

   • Vedoucí oddělení: Ing. Roman Beneš
   • Telefon: 974 818 516
   • E-mail: roman.benes@mvcr.cz
     

   Oddělení projektového řízení:

   Strategie:

   Publicita a komunikace:

     

   Činnosti odboru fondů, strategií a projektového řízení

   • Implementace Národního plánu obnovy z pozice vlastníka komponent 1.1, 1.2 a 4.4.
   • Administrace projektů v rámci NPO u komponent 1.1, 1.2 a 4.4.
   • Spolupráce na strategickém řízení
   • Administrace projektů v programovém období 2014 - 2021 v rámci Finančních mechanizmů EHP/Norska, a to jako Zprostředkovatel programu Vnitřní věci v rámci Finančních mechanizmů Norska a jako Partner programu Řádná správa věcí veřejných v rámci Finančních mechanizmů EHP.
   • Kontroly na místě a kontroly veřejných zakázek.
   • Metodické řízení implementace.
   • Finanční řízení prostředků ze státního rozpočtu a z prostředků EU.
   • Zabezpečení činnosti projektové kanceláře
   • Koordinace a řízení činností spojených s řízením projektů v útvarech ministerstva
   • Metodická a odborná pomoc při přípravě a realizaci projektů ministerstva a organizačních složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s. p., a NAKIT, s. p.
   • Gesce za aktualizaci metodiky řízení projektů v návaznosti na metodiky a manuály vztahující se k podmínkám čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturálních fondů, fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí a ostatních zahraničních programů financujících projekty ministerstva a jejich udržitelnost.
   • Výkon funkce správce SEP.
   • Vedení zásobníku podnětů k přípravě projektů jednotlivých útvarů ministerstva, posuzování jejich obsahu a vazeb na ostatní projekty a doporučení dalšího postupu.
   • Koordinace řízení resortního projektového portfolia projektů.
   • Zajištění pravidelných přehledů o stavu přípravy a realizace projektů realizovaných ministerstvem, policejním prezidiem a generálním ředitelstvím pro vedení ministerstva obsahujících informace o rozpočtech a jejich čerpání, o realizaci výběrových řízení, o řízení rizik projektů, o změnových řízeních v projektech a průběhu jejich administrace.​
   • Zabezpečení činnosti projektové kanceláře.
   • Koordinace a řízení činností spojených s řízením projektů v útvarech ministerstva.
   • Metodická a odborná pomoc při přípravě a realizaci projektů ministerstva a organizačních složek zřízených ministerstvem, organizačních složek zřízených zákonem, příspěvkových organizací, České pošty, s. p., a NAKIT, s. p.
   • Gesce za aktualizaci metodiky řízení projektů v návaznosti na metodiky a manuály vztahující se k podmínkám čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturálních fondů, fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí a ostatních zahraničních programů financujících projekty ministerstva a jejich udržitelnost.
   • Výkon funkce správce SEP.
   • Vedení zásobníku podnětů k přípravě projektů jednotlivých útvarů ministerstva, posuzování jejich obsahu a vazeb na ostatní projekty a doporučení dalšího postupu.
   • Koordinace řízení resortního projektového portfolia projektů.
   • Zajištění pravidelných přehledů o stavu přípravy a realizace projektů realizovaných ministerstvem, policejním prezidiem a generálním ředitelstvím pro vedení ministerstva obsahujících informace o rozpočtech a jejich čerpání, o realizaci výběrových řízení, o řízení rizik projektů, o změnových řízeních v projektech a průběhu jejich administrace.

     

   vytisknout  e-mailem