Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor mezinárodní spolupráce a Evropské unie

Oddělení mezinárodně-smluvní

vedoucí oddělení: Mgr. Renata Řápková
telefon: +420 974 817 587
fax: +420 974 816 803
e-mail: smlouvy@mvcr.cz

  • zodpovídá za dodržování Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv schválené jejím usnesením ze dne 11. února 2004 č. 131 v rámci ministerstva,
  • zpracovává přehled mezinárodních smluv ve smyslu zvláštního předpisu v působnosti ministerstva na příslušný kalendářní rok a zpracovává vyhodnocení provádění těchto mezinárodních smluv,
  • vede evidenci mezinárodních smluv v rozsahu zvláštního předpisu v působnosti ministerstva,
  • koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv v rozsahu zvláštního předpisu v působnosti ministerstva,
  • koordinuje a zabezpečuje přípravu, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv sjednávaných Evropským společenstvím či Radou Evropské unie v působnosti ministerstva,
  • zpracovává souhrnná stanoviska ministerstva k materiálům jiných ústředních správních úřadů týkajících se mezinárodních smluv ve smyslu zvláštního předpisu, jakož i mezinárodních smluv sjednávaných Evropským společenstvím či Radou Evropské unie,
  • zodpovídá za přípravu interních aktů řízení upravujících oblast sjednávání mezinárodních smluv,
  • podílí se na přípravě smluv, jejichž jedna smluvní strana není subjektem mezinárodního práva (diagonální smlouvy).

  

vytisknout  e-mailem