Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor legislativy a koordinace předpisů

Ředitel: Mgr. Klára Štěpánková (pověřena řízením)
Zástupce ředitele: Mgr. Michal Herudek

Adresa: Ministerstvo vnitra
             odbor legislativy a koordinace předpisů
             náměstí Hrdinů 1634/3
             140 21 Praha 4

Telefon: 974 817 333 (sekretariát)
              974 817 349 (dotazy ke správnímu řádu a správnímu trestání)

Fax: 974 816 866

E-mail: ol@mvcr.cz (sekretariát)
            spravrad@mvcr.cz (dotazy ke správnímu řádu a správnímu trestání)
 

Odbor legislativy a koordinace předpisů v rámci stanoveného předmětu činnosti:

 • zabezpečuje výkon koordinační úlohy Ministerstva vnitra v oblasti správního řízení a správního trestání; v jejím rámci zejména

  • rozpracovává koncepci dlouhodobého rozvoje oblasti správního řízení a správního trestání,

  • připravuje věcné záměry a návrhy právních předpisů upravujících problematiku správního řízení a správního trestání,

  • vykonává metodickou činnost a poskytuje výkladová stanoviska;
    

 • zabezpečuje vydavatelskou činnost Ministerstva vnitra ve vztahu k Věstníku Ministerstva vnitra a Sbírce služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu; v jejím rámci

  • vede odbornou knihovnu Ministerstva vnitra,

  • zajišťuje činnost reprografického střediska Ministerstva vnitra;
    

 • ve spolupráci s odborem veřejné správy, dozoru a kontroly a odborem správním vykonává metodickou činnost a poskytuje výkladová stanoviska k problematice právního poměru úředníků územních samosprávných celků;
   

 • organizuje a zabezpečuje proces tvorby a projednávání návrhů právních předpisů v gesci Ministerstva vnitra, s výjimkou tvorby a projednávání návrhů věcných záměrů právních předpisů a návrhů právních předpisů spadajících do působnosti odboru bezpečnostní politiky; v jeho rámci zejména

  • zpracovává na základě návrhů věcných útvarů náměty do plánu legislativních prací vlády a zpracovává návrh plánu legislativních úkolů Ministerstva vnitra,

  • zabezpečuje legislativně-technické zpracování návrhů právních předpisů připravených věcnými útvary (zpracovává paragrafové znění),

  • zpracovává podklady pro vedení Ministerstva vnitra a účastní se za Ministerstvo vnitra projednávání návrhů právních předpisů na meziresortní úrovni, na úrovni Legislativní rady vlády a pracovních komisí Legislativní rady vlády a v obou komorách Parlamentu České republiky;
    

 • organizuje a zabezpečuje proces zaujímání stanovisek k návrhům věcných záměrů zákonů, zákonů a prováděcích právních předpisů a jiných materiálů legislativního charakteru připravovaných jinými ministerstvy, ústředními správními úřady, poslanci, Senátem a zastupitelstvy vyšších územně samosprávných celků; v jeho rámci zejména provádí analýzu právního stavu, provádí zhodnocení nezbytnosti změny právního stavu a změny rozsahu právní regulace;
   

 • organizuje a zabezpečuje proces tvorby a projednávání návrhů vnitřních předpisů, s výjimkou tvorby a projednávání vnitřních předpisů, které nezavazují celé Ministerstvo vnitra, návrhů vnitřních předpisů spadajících do působnosti odboru bezpečnostní politiky, služebních předpisů náměstka ministra vnitra pro státní službu a samostatných služebních předpisů státního tajemníka v Ministerstvu vnitra; v jeho rámci zejména

  • zabezpečuje legislativně-technické úpravy a právní posouzení návrhů vnitřních předpisů připravených věcnými útvary Ministerstva vnitra,

  • zajišťuje vyhlášení vnitřních předpisů ve Věstníku Ministerstva vnitra.
    

Odbor legislativy a koordinace předpisů se člení na:

 • oddělení civilně-správní legislativy
  - vedoucí oddělení: JUDr. Bc. Jan Vévoda, Ph.D.

 • oddělení interních předpisů a organizace
  - vedoucí oddělení: Mgr. Tereza Šubrtová

 • oddělení legislativy evidenčně správních agend
  - vedoucí oddělení: Mgr. Irena Vokáčová

 • oddělení legislativy státní služby a legislativního procesu
  - vedoucí oddělení: Mgr. Eliška Vlčková

 • oddělení správního řízení
  - vedoucí oddělení: Mgr. Věra Ondračková

 • oddělení vnější legislativy
  - vedoucí oddělení: Mgr. Klára Štěpánková

  

vytisknout  e-mailem