Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce v oblasti policejního vzdělávání a výcviku. Představení projektů s mezinárodní účastí 

 1. CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training (Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva)
 2. MEPA (Mitteleuropaische Polizeiakademie)
 3. Marshall center
 4. International Anti-Corruption Academy - IACA
 5. Hanns Seidel's Foundation

CEPOL_logo-nove_20200904.png

CEPOL - European Union Agency for Law Enforcement Training (Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva)

 • Agentura CEPOL byla zřízena od 1. července 2016 Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219  jako nástupnická organizace Evropské policejní akademie;

 • CEPOL sdružuje síť vzdělávacích institucí pro pracovníky donucovacích orgánů a dalších příslušných služeb v členských státech EU (26 států a 3 přidružené země - Norsko, Švýcarsko, Island), podporuje je zajišťováním inovativního a pokročilého vzdělávání a výcviku v otázkách bezpečnostních priorit a spolupráce v oblasti prosazování práva a výměny informací;

 • CEPOL také spolupracuje se subjekty EU (zejména Evropská komise, Rada Evropy, EUROPOL, Eurojust, Frontex), mezinárodními organizacemi a třetími zeměmi s cílem zajistit kolektivní reakci na nejzávažnější bezpečnostní hrozby;

 • Podporuje členské státy při poskytování vzdělávání a výcviku s cílem zvýšit povědomí a informovanost o provádění a využívání mezinárodních a unijních nástrojů pro spolupráci v oblasti prosazování práva;

 • Rozvíjí, zajišťuje a koordinuje výcvik a vzdělávání zaměřené na konkrétní oblasti trestné činnosti a policejní práce;

 • CEPOL je financován Evropskou komisí (průměrně 9 milionů EUR ročně);

 • Od 1. října 2014 CEPOL sídlí v Budapešti.

https://www.cepol.europa.eu/cs

Struktura CEPOL

 • Výkonný ředitel (Executive Director)

  • řídí agenturu CEPOL, v roce 2022 se čtyřletého funkčního období ujala Montserrat Marín Lopéz

 • Správní rada (Management Board)

  • Vrcholný řídící orgán

  • Skládá se z jednoho zástupce každého členského státu a Komise. Každý zástupce má hlasovací právo, za ČR má hlasovací právo střídavě zástupce Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR

  • Předsednictví Správní rady zastává Trio zemí, které zastávají v daném období předsednictví v rámci Rady E.

 • CEPOL National Unit (Národní jednotka agentury CEPOL) - v každém členském státě je specializovaná národní jednotka (CNU), která zajišťuje organizaci vzdělávacích aktivit a dalších souvisejících činností.
  Roli CNU za Českou republiku od počátku spolupráce s agenturou plnilo Ministerstvo vnitra. Na počátku roku 2021 došlo ke změně, kdy roli CNU každý lichý rok plní Policie ČR, konkrétně Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy. Každý sudý rok plní roli CNU Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání.

Kontakt Ministerstvo vnitra ČR: odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání; e-mail: cepol@mvcr.cz.

Kontakt Policie ČR: Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy; e-mail: petu.int@pcr.cz.

  

Vzdělávací aktivity CEPOL

 • rezidenční výcvikové aktivity (kurzy, semináře, konference)

 • online semináře (webináře)

 • online kurzy

 • e- learningové moduly zaměřené na určitou oblast trestné činnosti nebo určitý soubor profesních dovedností

 • bilaterální výměnný program - CEPOL Exchange Programme

 • CEPOL výměnný program

Na aktivitách se výrazně podílejí i experti z institucí EUROPOL, Frontex, Eurojust, OLAF, Interpol, Rady EU a Evropské komise.

  

Věda a výzkum

Agentura CEPOL se podílí na rozvoji výzkumu s významem pro vzdělávání a výcvik v souladu s  cíli agentury. Tento výzkum CEPOL podporuje a jeho výsledky dále šíří. Pro tyto účely může agentura CEPOL provádět příslušné průzkumy a může vytvářet databáze dostupného výzkumu a vzdělávacích potřeb v oblasti prosazování práva. CEPOL také rozvíjí partnerství s institucemi Unie a s veřejnými a soukromými akademickými institucemi. Může podporovat vytváření silnějších partnerství mezi vysokými školami a vzdělávacími institucemi pro pracovníky donucovacích orgánů v členských státech. Každoročně je vydáván European Law Enforcement Research Bulletin

  


Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení policejního vzdělávání, dne 31. října 2022

vytisknout  e-mailem