Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa

Aktuální číslo, o časopisu Veřejná správa, předplatné, redakce, dosud vyšlo, logo ke stažení 

  • Aktuální číslo
  • O časopisu Veřejná správa
  • Elektronické předplatné
  • Předplatné
  • Redakce
  • Dosud vyšlo
  • Logo ke stažení

Aktuální číslo

Veřejná správa 11/2021
Vyšlo 8. 11. 2021

VS-obalka_11-2021.jpgtéma čísla
4          České archivnictví – minulost a přítomnost
6          Jiří Úlovec: Budoucí archivnictví – propojení tradičních a nových přístupů
8          Když obce osloví archiv
9          Regionální specifika jako na dlani

anketa
13        Nárůst cen stavebních materiálů už zkomplikoval plány některých měst

rozhovor
14        Filip Neusser: Spolupráce se samosprávami je důležitá i v investicích

téma
18        Jak účinně zamezit obchodu s chudobou?

dobrá praxe
20        Na některou práci je šikovných lidí škoda

téma
21        Plzeň vyzkoušela unikátní 3D platformu na Národních dnech prevence
22        Přímý účinek směrnice o ochraně oznamovatelů – nové povinnosti pro veřejný sektor
23        Nakolik rostoucí ceny stavebního materiálu ovlivní veřejné zakázky?

státní služba
24        Odbory podepsaly se státem novou kolektivní dohodu pro státní službu

téma
26        Nové místní poplatky za komunální odpad – čas pro jejich zavedení na příští rok se obcím krátí

kulatý stůl
27        Popáté k zákonu o kontrole

elektronizace veřejné správy

30        Přijímání poštovních datových zpráv usnadní komunikaci mezi občany, podnikateli nebo firmami

téma
31        Nové úkoly pro obce, kraje a orgány státní správy v oblasti otevřených dat
32        Zmírnění kvalifikačních požadavků na úředníky projednávající přestupky

dobrá praxe
34        Umělá inteligence: Co dělat, aby měl mozek ještě šanci?

téma
35        Komunikace se stává nedílnou součástí strategického řízení organizace
36        Veřejná správa a příprava předsednictví v Radě EU

právní poradna
38        Nevíte si v obci rady s veřejnou sbírkou, která má pomoci obětem po nešťastné události?

ivs praha
39        Praktický průvodce pomůže zvládnout zkoušku zvláštní odborné způsobilosti
            Od ledna nabídne Institut personalistům online konzultace
40        Kulatý stůl k novele zákona o pomoci v hmotné nouzi
            Home office je i pro státní správu stále aktuálním tématem

O časopisu Veřejná správa

Veřejná správa je měsíčník vydávaný Ministerstvem vnitra. Čtenáři časopisu jsou zaměstnanci ministerstev, krajských, městských a obecních úřadů, hejtmani, primátoři, starostové, zastupitelé a radní, podnikatelé, členové nevládních neziskových organizací a další odborná veřejnost.

Časopis Veřejná správa navazuje na tradici časopisu Samosprávný obzor z roku 1879. Zaměřuje se na aktuální témata, aktivně vyhledává dobré praxe napříč celou Českou republikou a komunikuje se starosty měst a obcí, aby mohl přinášet jejich reakce na řešená témata. Dlouhodobě spolupracuje s resorty MV, MMR, MŠMT, MPSV, MF, MD a MŽP. Díky tomu přináší svým čtenářům odborné konzultační články. Dále redakce spolupracuje s erudovanými odborníky z oborů právo, ekonomika, evropská legislativa a dotační politika.     

Časopis Veřejná správa úzce spolupracuje se Svazem měst a obcí a Sdružením místních samospráv a je mediálním partnerem jejich pořádaných akcí.

  

Elektronické předplatné

Nově si můžete časopis předplatit také v elektronické podobě na webových stránkách Tiskárny ministerstva vnitra nebo přímo na tomto odkazu.

Chcete vědět, jak na to? Otevřte si soubor Jak si předplatit elektronický časopis (pdf, 2 MB).

Předplatné

Vážení čtenáři,
Veřejná správa vychází v počtu 12 čísel za rok. Aktuální cena ročního předplatného pro rok 2022 je 432 Kč.
 

Jak si časopis objednat?

Stačí jen vyplnit přiloženou objednávku (to lze i elektronicky) a odeslat ji na e-mail verejna.sprava@walstead-moraviapress.com, ať už přeuloženou či naskenovanou.

Po odeslání objednávky distributor vystaví zájemci o předplatné zálohovou fakturu, po jejíž úhradě zahájí dodávky (popř. i zpětné).

Zaslání objednávek předplatného je možné i klasickou poštou na adresu:

  • Walstead Moraviapress, s. r. o., U Póny 3061, Břeclav 690 02 s poznámkou "Předplatné"
     

Počínaje 1. dubnem 2002 se ujal distribuce vítěz veřejné obchodní soutěže, kterou se stala společnost Walstead Moraviapress, s. r. o. Tento distributor zajišťuje dodávky aktuálních výtisků Veřejné správy jejich předplatitelům, ale i doposílku starších čísel.

Předplatitelé mají k dispozici zelenou linku: 800 100 314 případně 516 205 176, na které mohou hlásit změny v předplatném, reklamace, nové objednávky, storna a další své požadavky.

Objednávka ke stažení (pdf, 585 kB)

Vydavatel: Ministerstvo vnitra
Sídlo vydavatele: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
Tisk: Tiskárna Ministerstva vnitra

  

Redakce

Sídlo redakce: náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4
e-mail: vespra@mvcr.cz
web: www.mvcr.cz/vespra

Vedoucí oddělení
JUDr. Marika Vitnerová
tel.: 974 816 220, 603 190 154
marika.vitnerova@mvcr.cz 
 
Redakce
PhDr. Jiří Chum
tel.: 974 816 221, 730 522 281
jiri.chum@mvcr.cz

Vladimíra Kosová
tel.: 974 816 224, 732 675 014
vladimira.kosova@mvcr.cz

Mgr. et. Mgr. Pavlina Hájková, MPA
tel.: 974 816 222, 776 742 420
pavlina.hajkova@mvcr.cz
 
Grafička
Lucie Mičanová
tel.: 974 816 223, 605 270 934
lucie.micanova@mvcr.cz

  

Dosud vyšlo

Logo ke stažení

Logo ke stažení

Časopis Veřejná správa_logo ke stažení (pdf, 357 kB)

vytisknout  e-mailem