Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kvalitní a efektivní státní služba bez zbytečné byrokracie. Vláda schválila novelu služebního zákona

Kvalitní a efektivní státní služba, flexibilnější přijímání nových zaměstnanců, snížení byrokracie či úspora veřejných financí. To i mnoho dalších novinek přinese novela zákona o státní službě. Sekce pro státní službu se například nově přesune pod Úřad vlády, nejvyšší státní tajemník tak bude přímo podřízený předsedovi vlády. 

Vláda dnes, 10. dubna 2024, schválila rozsáhlou novelu zákona o státní službě, kterou připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími resorty a zástupci akademického a neziskového sektoru. Státní služba se stane kvalitní a efektivní službou veřejnosti, schopnou pružně reagovat na aktuální trendy. Novela v personálních otázkách přinese větší flexibilitu, umožní pružně přijímat nové zaměstnance a omezí zbytečné papírování. „Novela kromě profesionalizace a zkvalitnění státní služby přispěje i ke snížení byrokracie. Chceme, aby úřady byly moderní a efektivně fungující instituce více otevřené lidem i vzdělaným a talentovaným zaměstnancům,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Novela dále například zjednoduší proces služebního hodnocení, vláda bude schvalovat pouze zásadní změny systemizace a nebude nutné vést služební řízení ve věcech, které se dějí automaticky ze zákona.

Novela zákona o státní službě reaguje i na současnou situaci na trhu práce. Ve specifických oblastech, například v oblasti informačních a komunikačních technologií, umožní úřadům zaměstnat odborníky, kteří nedisponují potřebným vzděláním. V odůvodněných případech tak nebude důležité pouze formální vzdělání, ale i dosavadní praxe a pracovní zkušenosti uchazeče. Minimum však bude maturita. „Vstup do státní služby také nově usnadníme absolventům univerzit z EU, EHS, Velké Británie a Švýcarska. Diplomy z vysokých škol v těchto zemích budou uznávány automaticky bez nutnosti nadbytečné nostrifikace, jako je tomu dosud,“ doplňuje nejvyšší státní tajemník Jindřich Fryč. Novela rovněž upravuje dobu, kdy je zaměstnanec z organizačních důvodů zařazen mimo výkon služby v tzv. bazénu. Zkracuje se lhůta, po kterou je zaměstnanci vyplácen plat ve výši 80 % měsíčního platu, a to z šesti měsíců na tři měsíce. Snižuje se i výše odbytného a prodlužuje doba trvání služebního poměru nutného pro vznik nároku na odbytné. To vše přinese úspory veřejných peněz v řádu desítek milionů korun.

Zákon též umožní zřídit nezávislou služební komisi jmenovanou vládou, která bude složena z nestranných externistů mimo státní službu. Komise bude rozhodovat u skupiny vysokých státních úředníků o námitkách proti služebnímu hodnocení a ve věcech porušení služební etiky a služebních povinností. To zaručí nestrannost a nezávislost. Od 1. ledna 2026 se navíc oblast státní služby přesune z Ministerstva vnitra pod Úřad vlády ČR. Nejvyšší státní tajemník tak již nebude podřízený ministrovi vnitra, ale předsedovi vlády.

Adam Rözler
odbor komunikace Ministerstva vnitra

vytisknout  e-mailem