Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

OECD představila Přehled o stavu veřejné správy v ČR. Ministerstvo vnitra na řadě opatření již pracuje

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zpracovala pro Českou republiku historicky první přehled o veřejné správě. Analýza obsahuje řadu doporučení pro zefektivnění fungování veřejné správy. Přehled je úzce provázán s Koncepcí rozvoje veřejné správy do roku 2030. To potvrzuje, že se česká veřejná správa ubírá správným směrem. 

Přehled o stavu veřejné správy v ČR představil ve čtvrtek 30. března 2023 v Praze generální tajemník OECD Mathias Corman. Uvedený materiál popisuje hlavní problémy a výzvy, se kterými se česká veřejná správa aktuálně potýká, a dává doporučení, jak se s těmito výzvami co nejlépe vypořádat. Mimo jiné obsahuje i témata, která jsou velmi úzce provázaná s naší Koncepcí rozvoje veřejné správy do roku 2030. Ministerstvo vnitra na řadě opatření uvedených v přehledu OECD již intenzivně pracuje, nicméně navrhovaná doporučení využije k ještě lepšímu fungování veřejné správy.

Přehled je jedinečný i tím, že České republice přináší mezinárodní a objektivní pohled na veřejnou správu. „Věříme, že nám pomůže rozvíjet naši veřejnou správu tak, aby odpovídala moderním světovým trendům a abychom byli schopni reagovat na nové a komplexní výzvy a poskytovali našim občanům kvalitní služby,“ uvedl vrchní ředitel sekce pro veřejnou správu a eGovernment David Sláma.

Přehled o stavu veřejné správy v ČR

Přehled se věnuje řadě témat. Jedna z kapitol se zaměřuje na téma posílení občanské participace, další se soustředí na strategické řízení a roli centra vládnutí zejména ve vztahu k současným komplexním výzvám, jako je digitální nebo zelená tranzice. Třetí kapitola zkoumá využívání dat a evidence-informed přístupu při tvorbě politik a rozhodování, čtvrtá kapitola zjišťuje možnosti zefektivnění poskytování služeb veřejné správy v území a pátá kapitola se zabývá oblastí digitalizace. V šesté kapitole věnované řízení lidských zdrojů ve státní a veřejné správě OECD cílí na dvě hlavní oblasti, a to na budování značky, oslovování a nábor zaměstnanců/úředníků a na zajištění funkčního a efektivního systému vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů. Součástí přehledu je i případová studie, která zkoumá reakci české veřejné správy na pandemii onemocnění covid-19.

Přehled OECD byl vytvořen v rámci projektu, který je financován z Fondů EHP 2014–2021, z programu Řádná správa věcí veřejných.

Podrobnější informace viz přiložené soubory: Přehled OECD o stavu veřejné správy v ČR a PGR Brožura s hlavními závěry a doporučeními.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

Odkazy do noveho okna

f_01.jpg

f_01.jpg 

Detailní náhled

f_02.jpg

f_02.jpg 

Detailní náhled

f_03.jpg

f_03.jpg 

Detailní náhled

f_04.jpg

f_04.jpg 

Detailní náhled

f_05.jpg

f_05.jpg 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem