Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kancelář nejvyššího státního tajemníka

Vedoucí kanceláře: Mgr. Bc. Tereza Daňková

Sekretariát Kanceláře nejvyššího státního tajemníka:
Olga Kantůrková
tel.: 974 818 269
email: olga.kanturkova@mvcr.cz
email: statnisluzba@mvcr.cz

Kancelář nejvyššího státního tajemníka zajišťuje příslušnými úkony výkon funkce nejvyššího státního tajemníka.

Kancelář nejvyššího státního tajemníka v rámci svého předmětu činnosti zajišťuje:

 • činnosti nejvyššího státního tajemníka při realizaci působnosti ministerstva svěřené sekci a útvarům ministerstva zařazeným v sekci pro státní službu;
 • potřebné podklady pro plnění úkolů nejvyššího státního tajemníka v rozsahu odpovědnosti a pravomoci stanovené ministrem vnitra nebo úkolů nejvyššímu státnímu tajemníkovi ministrem vnitra přímo uložených;
 • administrativní podporu činnosti nejvyššího státního tajemníka a zpracování podkladů pro výkon těchto činností;
 • administraci úkonů v pravomoci nejvyššího státního tajemníka stanovených zákonem č. 234/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
 • administraci porad vedení, včetně kontroly úkolů vyplývajících z porad vedení;
 • akce organizované a spoluorganizované sekcí pro státní službu zejména pro jiné služební úřady;
 • koordinaci tvorby výroční zprávy o státní službě;
 • publicitu státní služby včetně zajišťování aktuálnosti internetových stránek statnisluzba.cz a vydávání newsletteru Státní služba v periodiku Veřejná správa.
   

Kancelář nejvyššího státního tajemníka se dále podílí na:

 • výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • přípravě systemizace a organizační struktury sekce pro státní službu;
 • právní podpoře činnosti sekce pro státní službu;
 • administraci interních aktů řízení;
 • administraci příkazů ministra vnitra a vedení jejich evidence pro sekci.

  

vytisknout  e-mailem