Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rada Evropy ocenila posun v české veřejné správě

Dne 26. října 2022 schválil Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy zprávu o plnění závazků vyplývajících z Evropské charty místní samosprávy. Zpráva konstatovala kvalitativní posun v české veřejné správě oproti zprávě z roku 2011 a vyzvala Českou republiku k ratifikaci zbylých článků charty. 

Schvalování zprávy se v kongresu účastnila delegace Ministerstva vnitra vedená náměstkem pro veřejnou správu a eGovernment Davidem Slámou. Jsem rád, že kongres ocenil naplňování charty, zejména pak kooperaci se zástupci územních samospráv, status úředníků a celkově dobrou komunikaci mezi státem, obcemi a kraji, uvedl David Sláma. Monitorovací mise pak Česku doporučila další kroky, jako je například posilování meziobecní spolupráce.  

Česká republika přistoupila k chartě v roce 1999 a vyhradila si právo neaplikovat celkově šest ustanovení této mezinárodní smlouvy. Schválená zpráva vyzývá Českou republiku k ratifikaci několika článků, které zatím ratifikovány nejsou. „O schválené zprávě bude v České republice jistě vedena diskuse s územními partnery. Pokud bude převládat všeobecná shoda, což předpokládám, budeme ratifikovat některé další články charty, které nás dnes nezavazují, ale fakticky se naplňují,konstatoval David Sláma.

Kromě účasti delegace na jednání kongresu se uskutečnila rovněž bilaterální schůzka mezi náměstkem Slámou a předsedou kongresu Leendertem Verbeekem o aktuálních problémech, jako je například inflace, stárnutí populace nebo rozvoj smart cities.

Kongres místních a regionálních samospráv je orgánem Rady Evropy, v němž se scházejí zástupci místní a regionální správy ze 46 členských zemí Rady Evropy. Charta byla schválena v roce 1985, v současnosti byla ratifikována všemi členskými státy.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem