Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Činnost Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran se na návrh Ministerstva vnitra zefektivní

Vláda schválila návrh Ministerstva vnitra na změnu fungování Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Díky posílení kolektivního prvku ve vedení úřadu zavedením tzv. Kolegia úřadu se zvýší efektivita fungování úřadu, jeho nezávislost však zůstane zachována. 

Tzv. Kolegium úřadu bude orgán složený z předsedy a dalších členů této instituce, která už téměř šest let plní roli při ochraně politického prostředí. Ministerstvo vnitra v pondělí, 26. září 2022, prosadilo na zasedání vlády návrh na změnu jeho vnitřního fungování. Novela zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích vychází z iniciativ neziskového sektoru, kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny, ale i z poznatků o dosavadní činnosti.

Hlavní změnou je posílení kolektivního prvku ve vedení úřadu vytvořením tzv. Kolegia úřadu. Tento vrcholný orgán tvořený předsedou a dalšími členy úřadu by měl mít nově svěřené klíčové kompetence v oblasti koordinace dohledové a metodické činnosti úřadu. Ústřední manažerská role předsedy by však měla zůstat zachována.

„Plně respektujeme nezávislost úřadu. Po šesti letech jeho fungování ale nemůžeme ignorovat výzvy odborné veřejnosti, parlamentu, ale ani naše vlastní poznatky z praxe. Posílení kolektivního vedení úřadu je řešení, které zefektivní jeho činnost a zároveň zachová jeho nezávislost,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan. Navrhované změny se týkají pouze vnitřního fungování úřadu, nezasahují do pravidel fungování politických stran a hnutí ani pro ně nezavádí žádné nové povinnosti nebo změny pravidel volebních kampaní. Kromě toho návrh Ministerstva vnitra zpřesňuje postavení členů úřadu při dohledové činnosti a také jejich vztah k předsedovi a ostatním zaměstnancům úřadu.
Dohled nad transparentností

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí je nezávislá instituce s důležitou rolí při ochraně politického prostředí. Úřad dohlíží na to, jak politické strany a hnutí plní zákonné požadavky na transparentnost svého hospodaření, a to především prostřednictvím dohledu nad transparentním průběhem volebních kampaní. Úřad funguje od začátku roku 2017, brzy tak uplyne první šestileté funkční období jeho předsedy a členů. Pokud novelu schválí parlament, mohlo by nově jmenované vedení úřadu už fungovat na základě nově nastavených pravidel.

Klára Dlubalová
pověřená řízením odboru tisku a public relations


27. září 2022

vytisknout  e-mailem