Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Práva a povinnosti člena zastupitelstva obce

Práva člena zastupitelstva obce:

 • předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání;
 • vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů;
 • požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů;
 • podílet se na rozhodování zastupitelstva obce;
 • být volen do každého voleného orgánu v obci;
 • účastnit se zasedání zastupitelstva a orgánů, jejichž je členem;
 • požadovat svolání zasedání zastupitelstva;
 • předkládat námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva obce;
 • na odměnu.
   

Povinnosti člena zastupitelstva obce:

 • hájit zájmy občanů obce;
 • jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce;
 • účastnit se zasedání zastupitelstva obce;
 • plnit úkoly, které mu orgán, jehož je členem, uloží;
 • povinnost oznámit možný střet zájmů.

  

vytisknout  e-mailem