Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Odměňování členů zastupitelstva obce

Odměna je pro členy zastupitelstva obce základní odměnou za výkon funkce. Je poskytovaná měsíčně.
 

Nárok na odměnu:

 • uvolnění členové zastupitelstva obce a neuvolněný starosta - automaticky ze zákona;
 • ostatní členové zastupitelstva obce - na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.
   

Konkrétní výše odměn poskytovaných uvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc a maximální výše odměn poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva obce za měsíc je upravena v nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Při určení výše odměny jsou zohledňovány dvě základní kritéria:

 • zda je odměna poskytována uvolněnému nebo neuvolněnému členu zastupitelstva obce,
 • do jaké velikostní kategorie územně samosprávného celku je obec zařazena.
   

Nad rámec měsíčních odměn může být členům zastupitelstva obce za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce přiznána mimořádná odměna. O přiznání odměny rozhoduje svým usnesením zastupitelstvo obce a pouze na základě jeho usnesení může být vyplacena.

Zákon pro schválení usnesení zastupitelstva obce o přiznání mimořádné odměny stanoví dvě speciální procesní podmínky:

 • Samostatný bod na pozvánce - návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce musí být uveden jako samostatný bod informace o konání připravovaného zasedání zastupitelstva obce vyvěšené na úřední desce obecního úřadu po dobu minimálně 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva obce, jakož i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tento bod programu by v pozvánce měl být výslovně označen jako poskytnutí mimořádné odměny.
 • Samostatný bod programu a odůvodnění odměny v usnesení - návrh na poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce (mimořádných odměn členům zastupitelstva) musí být odůvodněn a projednán jako samostatný bod programu jednání zastupitelstva obce. Důvod poskytnutí mimořádné odměny musí být uveden v usnesení zastupitelstva obce, kterým byla schválena.
   

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy

  

vytisknout  e-mailem