Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Správa obce ode dne voleb do zvolení nových orgánů obce

Dnem voleb do zastupitelstva obce zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva obce, takže tímto okamžikem dochází i k "zániku" dosavadního zastupitelstva obce. V období ode dne konání voleb do zastupitelstva obce do zvolení nového starosty, případně místostarosty, a nové rady obce, správu obce zajišťují v rámci kompetencí stanovených zákonem těmto orgánům dosavadní starosta a místostarosta (místostarostové) a dosavadní rada obce. Své úkoly plní na základě zákonem stanovené povinnosti, na jejich výkon tedy nemohou "rezignovat".

  • Dosavadní starosta přestává vykonávat pravomoci starosty obce okamžikem zvolení nového starosty nebo alespoň místostarosty.
  • Dosavadní místostarosta přestává vykonávat své pravomoci rovněž zvolením nového starosty nebo alespoň místostarosty (bylo-li místostarostů více, přestávají plnit své pravomoci zvolením starosty nebo alespoň jednoho "nového" místostarosty).
  • Dosavadní rada přestává plnit své úkoly až okamžikem zvolení nové rady jako celku, tedy zvolením všech jejích členů.
     

Bližší podrobnosti v metodických materiálech pod následujícími odkazy:

  

vytisknout  e-mailem