Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace pro nově zvolené členy zastupitelstva obce

Ministerstvo vnitra připravilo v souvislosti s aktuálními komunálními volbami přehled základních informací pro nově zvolené členy zastupitelstev obcí, které by jim měly napomoci v zorientování se v otázkách výkonu jejich mandátu a fungování obce. Tyto informace budou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

Poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím

Obec patří mezi subjekty, které jsou povinny poskytovat informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 

Poskytnutí informace:

 • Na základě individuální žádosti o poskytnutí informace.
 • Zveřejnění informace.
   

Jak lze podat žádost?

 • Ústně.
 • Písemně (v listinné podobě i elektronicky).
   

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace:

 • 15 dní.
 • Lze prodloužit o dalších 10 dnů z tzv. závažných důvodů vymezených v zákoně (např. objemné a oddělené množství informací, konzultace s jiným povinným subjektem apod.).
   

Poskytnutí informace:

 • Informace se poskytne neformálně, o vyhovění žádosti se nevydává správní rozhodnutí.
   

Neposkytnutí informace (Ochrana informací):

 • Informaci lze neposkytnout jen ze zákonem stanovených důvodů (ochrana osobních údajů, obchodního tajemství apod.).
 • Je-li důvod splněn, je nutné vydat správní rozhodnutí o odmítnutí žádosti (vydává se podle správního řádu).
 • Týká-li se důvod ochrany jen části informací (např. části dokumentu), anonymizuje se jen tato část a ve zbytku se informace vydá.
   

Úhrada nákladů:

 • Obec může žádat úhradu nákladů za poskytnutí informace.
 • Žádat je možné úhradu za kopie, technické nosiče dat, odeslání informace žadateli a za tzv. mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
 • Podmínkou úhrady je, že:
  • obec má stanovený a zveřejněný sazebník úhrad;
  • vyzve žadatele k úhradě nákladů řádně odůvodněnou výzvou.
    

Zveřejnění poskytnuté informace:

 • Do 15 dnů od poskytnutí informací na žádost povinný subjekt tyto informace zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • Je ovšem nutné chránit identitu žadatele - fyzické osoby!!!
   

Výroční zpráva:

 • Povinnost zveřejnit vždy do 1. března za předcházející kalendářní rok.

  

vytisknout  e-mailem