Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor systemizace a řízení ve věcech státní služby

Ředitelka: Mgr. Alena Svobodová, pověřena řízením

Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
tel.: 974 818 246
e-mail: marcela.veinlichova@mvcr.cz

Součástí odboru systemizace a řízení ve věcech státní služby je oddělení systemizace a organizace státní služby a oddělení řízení ve věcech státní služby.

Odbor systemizace a řízení ve věcech státní služby v rámci stanoveného předmětu činnosti zajišťuje:

 • organizace a systemizace služebních úřadů;
 • řízení ve věcech státní služby.
 • připravuje podklady pro rozhodování náměstka pro státní službu jako nadřízeného služebního orgánu, pro rozhodování kárné komise prvního stupně jmenované náměstkem pro státní službu a pro rozhodování kárné komise druhého stupně;
 • připravuje podklady pro vyřízení stížností ve věcech výkonu státní služby a ve věcech služebního poměru, k jejichž vyřízení je příslušný náměstek pro státní službu;
 • jedná v řízení před soudy za náměstka pro státní službu, kárnou komisi prvního stupně jmenovanou náměstkem pro státní službu a kárnou komisi druhého stupně ve věcech, kde náměstek pro státní službu, kárná komise prvního stupně jmenovaná náměstkem pro státní službu nebo kárná komise druhého stupně rozhodovali nebo jinak vystupovali jako orgán státu v řízení ve věcech státní služby státních zaměstnanců, včetně případného podávání kasačních stížností v těchto věcech;
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozhodování náměstka pro státní službu jako služebního orgánu;
 • připravuje návrhy právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů v oblastech uvedených v odstavci 1 a v oblasti ochrany oznamovatelů protiprávního jednání spáchaného ve služebním úřadě;
 • podílí se na výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • podílí se na tvorbě koncepce státní služby a koncepcí souvisejících se státní službou;
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti organizačních věcí státní služby, personální správy a správy služebních vztahů státních zaměstnanců;
 • plní úkoly ministerstva v souvislosti s ochranou státních zaměstnanců služebních úřadů, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle zvláštního právního předpisu

  

vytisknout  e-mailem