Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor systemizace a řízení ve věcech státní služby

 

Ředitelka: Mgr. Alena Svobodová

Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
tel.: 974 818 246
e-mail: marcela.veinlichova@mvcr.cz

Součástí odboru systemizace a řízení ve věcech státní služby je oddělení systemizace a organizace státní služby a oddělení řízení ve věcech státní služby.

Odbor systemizace a řízení ve věcech státní služby v rámci stanoveného předmětu činnosti zajišťuje:

 • organizace a systemizace služebních úřadů;
 • řízení ve věcech státní služby.
 • připravuje podklady pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako nadřízeného služebního orgánu, pro rozhodování kárné komise prvního stupně jmenované nejvyšším státním tajemníkem a pro rozhodování kárné komise druhého stupně;
 • připravuje podklady pro vyřízení stížností ve věcech výkonu státní služby a ve věcech služebního poměru, k jejichž vyřízení je příslušný nejvyšší státní tajemník;
 • jedná v řízení před soudy za nejvyššího státního tajemníka, kárnou komisi prvního stupně jmenovanou nejvyšším státním tajemníkem a kárnou komisi druhého stupně ve věcech, kde nejvyšší státní tajemník, kárná komise prvního stupně jmenovaná nejvyšším státním tajemníkem nebo kárná komise druhého stupně rozhodovali nebo jinak vystupovali jako orgán státu v řízení ve věcech státní služby státních zaměstnanců, včetně případného podávání kasačních stížností v těchto věcech;
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozhodování nejvyššího státního tajemníka jako služebního orgánu;
 • připravuje návrhy právních předpisů, služebních předpisů a metodických pokynů v oblastech uvedených v odstavci 1 a v oblasti ochrany oznamovatelů protiprávního jednání spáchaného ve služebním úřadě;
 • podílí se na výkonu kontrol ve služebních vztazích státních zaměstnanců;
 • podílí se na tvorbě koncepce státní služby a koncepcí souvisejících se státní službou;
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti organizačních věcí státní služby, personální správy a správy služebních vztahů státních zaměstnanců;
 • plní úkoly ministerstva v souvislosti s ochranou státních zaměstnanců služebních úřadů, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným, státním zaměstnancem, jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle zvláštního právního předpisu.

  

vytisknout  e-mailem