Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Akreditace studijních programů vysokých škol

Žádosti vysokých škol o stanovisko k návrhu studijního programu v oblasti vzdělávání Bezpečnostní obory. 

 

Ministerstvo vnitra má, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, vymezenou působnost v procesu akreditace studijních programů vysokých škol v oblasti vzdělávání "Bezpečnostní obory".

Akreditaci uděluje Národní akreditační úřad. Před podáním žádosti vysoké školy o akreditaci studijního programu zaměřeného na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky požádá vysoká škola o souhlasné stanovisko Ministerstvo vnitra (§ 79 odst. 2 písm. g) zákona o vysokých školách).

Národní akreditační úřad před udělením akreditace studijního programu vysoké škole v případě, že je studijní program zaměřen na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky, požádá Ministerstvo vnitra o kladné stanovisko  (§ 78 odst. 6 zákona o vysokých školách).

V případě, kdy studijní program zaměřený na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky, bude uskutečňován na základě institucionální akreditace vysoká škola požádá Ministerstvo vnitra o povolení k jeho uskutečňování (§ 78 odst. 7 zákona o vysokých školách).

S ohledem na nové potřeby a vývoj společnosti v oblasti bezpečnosti České republiky Ministerstvo vnitra zpracovalo materiál Metodika pro tvorbu studijních programů vysokých škol v oblasti bezpečnosti České republiky v působnosti Ministerstva vnitra (pdf, 544 kB) pro vysoké školy, dle kterého se doporučuje postupovat při zpracování studijních programů. Metodika se použije pro studijní programy veřejných a soukromých škol.
 
Ve všech výše uvedených případech působnost Ministerstva vnitra vykonává Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání. Žádosti včetně kompletní dokumentace studijního programu doporučujeme předkládat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky  ID: 6bnaawp

Kontaktní adresa
Ministerstvo vnitra
poštovní schránka 21/OBVV
170 34 Praha 7


Vyřizuje
Ministerstvo vnitra
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání
telefon: 974 832 746
email: obv@mvcr.cz

 

vytisknout  e-mailem