Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Národní dotační titul - prevence kriminality

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice

Téma Prevence kriminality

Název dotačního titulu

Dotační program pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice

Územní zaměření

ČR

Termín příjmu žádostí

30. září

Výše alokace

1 880 000 Kč

Oprávnění žadatelé

bezúhonné spolky, ústavy, nadace a nadační fondy (zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů), obecně prospěšné společnosti (zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a účelová zařízení registrovaných církví (zřízená podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a které prokazatelně jsou provozovatelem alespoň jedné z evropských krizových či asistenčních linek 116 XXX na území České republiky

Míra dotace

Celková výše dotace může přesáhnout 70 % celkového rozpočtu na telekomunikační služby a poplatky. Pokud je služba financována dotacemi a příspěvky z různých státních zdrojů, může souběh těchto zdrojů činit více než 70 % nákladů služby. Služba může být spolufinancována z obecních a krajských rozpočtů, z prostředků evropských fondů a z dalších zdrojů.

Typy podporovaných aktivit

Zajištění fungování evropských krizových či asistenčních linek v ČR a zabezpečení bezplatného volání pro jejich koncové uživatele.

Podmínky přijatelnosti

Zásady poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky pro nestátní neziskové organizace provozující evropské krizové či asistenční linky 116 XXX v České republice pro rok 2022 vydané Pokynem ředitele odboru prevence kriminality č. 5/2021.

Web

Dotační systém prevence kriminality - program pro nestátní neziskové organizace

Kontakt

Ministerstvo vnitra
odbor prevence kriminality
Tel: 974 832 571

Poznámky

Zásady poskytování včetně příloh

Přílohy

-

  

vytisknout  e-mailem