Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dostupnost veřejné správy

Harmonizace administrativního členění státu, specializované mapy ČR a krajů k analýze dostupnosti veřejné správy v území, přehled veřejnoprávních smluv v ČR. 

Meziobecní spolupráce

Dokument s názvem "Meziobecní spolupráce v ČR: Příklady dobré praxe a doporučení pro realizaci meziobecní spolupráce" představuje výsledky šetření Ministerstva vnitra zaměřeného na fungování víceúčelových dobrovolných svazků obcí (DSO). Mezi deset vybraných DSO byl rozeslán online dotazník s otázkami vztahujícími se k jejich činnosti i vnitřnímu fungování a následně byly realizovány i osobní setkání se zástupci vybraných DSO. Ukázalo se, že v současnosti se DSO ve své činnosti zaměřují hlavně na poradenství pro obce, oblast GDPR, propagační aktivity a pořádání setkání starostů a rovněž vzdělávacích akcí. Upozaděny však nezůstávají ani aktuální výzvy a problémy (např. rozšíření nabídky sociálních služeb, prevence sucha v krajině). Informace zjištěné v terénu byly zapracovány do dokumentu formou příkladů dobré praxe a byly doplněny o doporučení s cílem přispět k lepšímu fungování DSO a možností vzájemné inspirace. Součástí dokumentu je i výklad současné právní úpravy meziobecní spolupráce v ČR.

Metodika - Meziobecní spolupráce v ČR: Příklady dobré praxe a doporučení pro realizaci meziobecní spolupráce (pdf, 1,1 MB)

  

vytisknout  e-mailem