Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Dostupnost veřejné správy

Harmonizace administrativního členění státu, specializované mapy ČR a krajů k analýze dostupnosti veřejné správy v území, přehled veřejnoprávních smluv v ČR. 

Změny ve výkonu matriční agendy

Ministerstvo vnitra zjistilo, že způsob financování matriční agendy již neodpovídá reálné situaci a potřebám občanů. Navrhuje proto změny, které povedou k efektivnějšímu financování agendy, a to při zachování dostupnosti úřadů pro občany. Změny ročně ušetří 150 mil. Kč, které budou přealokovány na jiné agendy v rámci příspěvku na výkon přenesené působnosti.

Spravedlivější distribuce příspěvku

Ministerstvo vnitra za účelem efektivnějšího rozdělování příspěvku na výkon přenesené působnosti zpracovalo v roce 2017 analýzu výkonu matriční agendy. Příspěvek na matriční agendu byl dosud přidělován dle počtu obyvatel ve správním obvodu, což reálně neodpovídá skutečnému vytížení matriční agendou v rámci obecních úřadů. Analýza statisticky zmapovala roky 2014 až 2016, přičemž zdrojem dat byly samotné obce. Na základě těchto údajů pak bylo navrženo řešení, jak nerovnosti a nespravedlnosti ve financování výkonu agendy mezi jednotlivými úřady odstranit či alespoň zmírnit. Cílem změn je zajistit kvalitní výkon státní správy s efektivním a zcela transparentním způsobem financování.

Analýza ukazuje, že obce s nízkým počtem úkonů čerpají v poměru na počet úkonů výrazně více peněz ze státního rozpočtu než velké obce (především obce s rozšířenou působností). Tyto rozdíly dokládají extrémní případy, kde stát aktuálně přispívá na jeden totožný matriční úkon od 230 Kč do 113 tis. Kč; jedná se o extrémní a zcela neodůvodnitelné rozdíly. Je zřejmé, že financování podle počtu obyvatel je nespravedlivé, neefektivní a je tedy nutné finanční prostředky rozdělovat adresně podle výkonu dané matriky.

Analýza je dostupná zde (pdf, 973 kB).

V rámci příspěvku na výkon přenesené působnosti je matriční agenda dlouhodobě přefinancována, neboť příspěvek na tuto oblast významně převyšuje náklady jednotlivých obcí na zajištění jejího výkonu. Ministerstvo vnitra předpokládá, že nastavením nového způsobu financování bude ušetřeno přibližně 150 milionů korun, které budou v rámci příspěvku na výkon přenesené působnosti přealokovány na jiné agendy, jejichž výkon je naopak dlouhodobě podfinancován.

Navrhované změny v rozdělení státního příspěvku na matriční působnost zavádí úkonové financování za provedený prvozápis s rozličnými sazbami dle druhu a náročnosti prvozápisu. Za prvozápis narození je předpokládána platba 897 Kč, za uzavření manželství/partnerství 3 588 Kč a za prvozápis úmrtí 1 794 Kč. Částka za jednotlivé typy prvozápisů v sobě zahrnuje nejen činnost přímo související s provedením samotného prvozápisu (v takovém případě by musela být daleko nižší cca 300 Kč), ale i další činnosti matričních úřadů vycházejících z prvozápisů (duplikáty, určení otcovství, změna jména a příjmení apod.) a také režijní náklady (včetně výjezdů pracovníků matrik na svatby). Tento způsob zajistí spravedlivou distribuci příspěvku dle skutečné vytíženosti úřadu v matriční agendě.
 

Změny se nedotknou dostupnosti úřadů

Původní návrh počítal s rušením nejméně vytížených matričních úřadů, v jejichž správních obvodech dochází k matričním událostem jen zřídka.  Nicméně na základě podnětů od jednotlivých obcí změnilo Ministerstvo vnitra svůj původní postoj. Právě obce s nízkým počtem prvozápisů přijdou v důsledku nového způsobu financování o velkou část státního příspěvku pro tuto oblast.

Současná výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce je k dispozici na následujícím odkaze Příspěvek na výkon státní správy.
 

Komunikace s obcemi a kraji

O návrhu byly informovány dotčené obce a krajské úřady, přičemž probíhala jednání v jednotlivých krajích. Souhrnně jsou informace, které byly diskutované na těchto setkání shrnuty v této prezentaci: Prezentace setkání (pdf, 599 kB).

Ministerstvo vnitra je plně odpovědné za kvalitu a financování výkonu agendy matričních úřadů. Z toho důvodu navrhuje výše popsané změny, které přinesou efektivnější a hospodárnější využití prostředků státního rozpočtu alokovaných do příspěvku obecním úřadům na výkon přenesené působnosti.

  

Dokumenty:

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 6. srpna 2018

  

vytisknout  e-mailem