Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy

Optimalizace sběru dat

Povinnost vykazovat data znamená pro obce a města reálnou administrativní zátěž, na které ovšem stojí schopnost státu sbírat data z území, a tím efektivně koordinovat veřejnou správu, její služby a získávat zpětnou vazbu. Aby nedocházelo k nadbytečnému sběru dat, Ministerstvo vnitra v roce 2016 iniciovalo vypracování analýzy, která by odhalila případné duplicity a zhodnotila praktickou stránku potřebnosti sbíraných dat tak, aby systém sběru dat byl racionální a optimální.

Analýza zatížení veřejné správy sběrem dat, kterou pro Ministerstvo vnitra vypracovala Technologické agentury ČR v roce 2016, např. odhalila, že města a obce měla v roce 2016 až 192 informačních povinností vůči jiným úřadům. Dále nalezla a popsala duplicitní sběry dat a navrhla realizaci balíčku opatření, který je rozpracováván do realizačního plánu a po krocích plněn.

Výstupem výzkumu je kromě Analýzy zatížení veřejné správy sběrem dat také Metodika optimalizace sběru dat. Ta navrhuje optimální systém efektivního sběru dat, který bude zlepšovat kvalitu sbíraných údajů, jejich platnost a spolehlivost. Metodika navrhuje optimální strukturu dat, frekvenci a techniku sběru, včetně zdůvodnění účelnosti sběru.

Všem dotčeným úřadům státní správy bylo Radou vlády pro veřejnou správu uloženo se s Metodikou seznámit a doporučeno ji v praxi uplatňovat.

Ministerstvo vnitra děkuje tímto všem městům a obcím, které se ve výzkumu angažovaly, za aktivní přístup a cenné informace.

 Analyza_zatizeni_verejne_spravy_sberem_dat-obr.PNG   Metodika_optimalizace_sberu_dat-obr.PNG
(pdf, 3,4 MB)                                    (pdf, 6,2 MB)

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 14. března 2017

vytisknout  e-mailem