Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty elektronizace veřejné správy byly dokončeny ve stanoveném termínu

Využití peněz ze státního rozpočtu a Evropské unie na projekty elektronizace veřejné správy v letech 2008 až 2014 prověřil Nejvyšší kontrolní úřad. Kontroloři se zaměřili i na to, jak Ministerstvo vnitra budovalo centrální místo služeb (CMS) nebo jak zajišťovalo infrastrukturu pro operační střediska základních složek integrovaného záchranného systému (ITS NGN). 

 

Oba projekty (CMS a ITS NGN) se mezitím podařilo dokončit ve stanoveném termínu do 30. 11. 2015, který neohrozí uznatelnost výdajů při financování ze Strukturálních fondů EU. Při realizaci obou projektů skutečně došlo ke zpoždění, za které mohou i časté organizační a personální změny v resortu Ministerstva vnitra za minulých vedení - za šest let se vystřídalo celkem sedm ředitelů projektů. Zároveň NKÚ v kontrolním závěru konstatuje, že “až od počátku roku 2014 zajistilo Ministerstvo vnitra u obou projektů jejich kvalitní řízení”. Díky tomu se současnému vedení ministerstva podařilo tyto náročné projekty klíčové pro fungování celé veřejné správy dotáhnout do smysluplného konce.

In-house výjimka
NKÚ ve svém kontrolním záměru také kritizuje pět veřejných zakázek zadaných na základě tzv. in-house výjimky subjektu Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby (ČP OZ ICTs). Ten vznikl v roce 2012 jako přechodná právní forma s oddělenou organizační a ekonomickou strukturou od České pošty s.p. V případě, že se tato forma spolupráce osvědčí, měl tento subjekt směřovat k samostatné právnické osobě. Všechny zakázky na základě tzv. in-house výjimky byly zadány na základě erudovaného právního výkladu, se souhlasem vlády a obstály i před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Vláda 21. prosince 2015 schválila založení nového státního podniku s názvem Národní agentura pro komunikační a informační technologie, jehož součástí se stane i stávající ČP OZ ICTs v plném rozsahu vykonávaných služeb. Bude tak bez jakékoliv pochybnosti formálně naplněna zmiňovaná podmínka vykonávání podstatné části činnosti ve prospěch veřejného zadavatele, který zde má zároveň výlučná majetková práva.

Delimitace ICT služeb na Českou poštu, s.p., Odštěpný závod
Za nedostatečně efektivní považuje NKÚ i převedení některých činností a zaměstnanců zajišťujících vybrané ICT služby v roce 2009 na Českou poštu s.p. Zajišťování provozu, servisu a rozvoje komunikační infrastruktury podle našeho názoru nepatří mezi činnosti úředníků Ministerstva vnitra, proto i z těchto důvodů považujeme myšlenku delimitace těchto činností za smysluplnou. Za poslední 2 roky se snížením cen za poskytované služby podařilo ušetřit 33 milionů Kč. 
 
 
Lucie Nováková
ředitelka odboru tisku a public relations 

vytisknout  e-mailem