Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

TIP REPORT: Česká republika opětovně slaví úspěch v oblasti boje proti obchodování s lidmi

Dne 27. června 2015 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA Zprávu o stavu obchodování s lidmi za rok 2014 (Trafficking in Persons Report 2014) tzv. TIP REPORT, která popisuje a hodnotí situaci a vývoj v oblasti obchodování s lidmi v uplynulém roce ve 188 státech světa. 

 

Dne 27. června 2015 zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA Zprávu o stavu obchodování s lidmi za rok 2014 (Trafficking in Persons Report 2014) tzv. TIP REPORT, která popisuje a hodnotí situaci a vývoj v oblasti obchodování s lidmi v uplynulém roce ve 188 státech světa.
 
Report se tradičně věnuje obecné charakteristice situace v oblasti obchodování s lidmi, identifikaci zdrojových i cílových zemí pro obchodované osoby, trestněprávní úpravě, vynaloženým prostředkům na ochranu obětí atp. Dle učiněných opatření v boji proti obchodování s lidmi jsou státy hodnoceny a rozčleněny do několika kategorií: TIER 1, TIER 2, TIER 2 Watch List a TIER 3. Nejlepší ohodnocení představuje skupina TIER 1, kam jsou zařazeny státy, jejichž opatření jsou zcela v souladu s minimálními standardy ochrany obětí (Trafficking Victims Protection Act’s – TVPA). Naopak vůči státům, které se umístí v TIER 3, může vláda USA uplatnit specifické sankce. Při hodnocení jednotlivých zemí se zdůrazňují tzv. tři „P“: prosecution, protection a prevention, tedy stíhání pachatelů, ochrana obětí a prevence.
 
Česká republika byla v roce 2014 opětovně zařazena do skupiny TIER 1. V reakci na zjištěnou situaci jsou v rámci reportu formulována také doporučení na zlepšení v konkrétních oblastech boje proti obchodování s lidmi. České republice Ministerstvo zahraničních věcí USA pro rok 2015 doporučuje:
  • zaměřit se především na zintenzivnění prošetřování a stíhání podezřelých v případech obchodování s lidmi za účelem sexuálního i pracovního vykořisťování,
  • trestání pachatelů této trestné činnosti přiměřeně závažnosti daného činu,
  • zintenzivnění školení státních zástupců a soudců v problematice obchodování s lidmi,
  • zlepšení dostupnosti odškodnění obětí této trestné činnosti,
  • vzdělávání odborníků v tzv. přední linii, včetně inspektorů práce, policistů a státních úředníků, ohledně trendů a způsobů identifikace  obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a posílení spolupráce mezi inspektoráty práce a policií při identifikaci případů obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování, dále pak na zvyšování povědomí veřejnosti o této problematice
  • v rámci statistických dat vždy rozlišovat účel obchodování s lidmi.

 

vytisknout  e-mailem