Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě

Ředitelka: JUDr. Andrea Fáberová
 
Ministerstvo vnitra
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
tel.: 974 818 226, 202
e-mail: miroslava.mocova@mvcr.cz 
 

Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce ve státní službě v rámci stanoveného předmětu činnosti zajišťuje:

 • podklady a podílí se na tvorbě koncepce státní služby;

 • přípravu návrhů právních a služebních předpisů ve věci vzdělávání státních zaměstnanců, úřednické zkoušky, zvyšování vzdělání státních zaměstnanců, vysílání státních zaměstnanců do zahraničí nebo ochrany oznamovatelů protiprávního jednání spáchaného ve služebním úřadě;

 • přípravu vzdělávacích programů a rámcových pravidel pro vzdělávání státních zaměstnanců a zaměstnanců správních úřadů a plnění koordinační role v oblasti vzdělávání státních zaměstnanců;

 • koordinaci a metodické usměrňování provádění úřednické zkoušky, zajištění a realizaci úřednické zkoušky v oboru služby „Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků“  ve spolupráci s  Ministerstvem obrany a sekcí státního tajemníka;

 • provedení obecné části úřednické zkoušky;

 • mezinárodní spolupráci v oblasti agendy státní služby, včetně zastupování České republiky v orgánech a institucích Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizacích, zejména Evropském institutu veřejné správy a Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj;

 • koordinaci vysílání státních zaměstnanců služebních úřadů na mezinárodní stáže a vzdělávání realizované zejména College of Europe, v rámci programu Erasmus pro veřejnou správu, Programu profesionálních stáží pro národní experty nebo YLP (japonský vládní program vzdělávání mladých zaměstnanců působících ve veřejné správě);

 • plnění úkolů v souvislosti s ochranou státních zaměstnanců služebních úřadů, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání představeným nebo jiným zaměstnancem nebo osobou ve služebním poměru podle jiného právního předpisu.
   

Odbor vzdělávání a mezinárodní spolupráce státní služby je tvořen:

 • oddělením vzdělávání a úřednické zkoušky,

 • oddělením mezinárodní spolupráce ve státní službě.

  

vytisknout  e-mailem