Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerstvo vnitra na konferenci ISSS - on-line zpravodajství

On-line zpravodajství ze 17. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě 

  • Úterý 8. 4. 2014
  • Pondělí 7. 4. 2014

Úterý 8. 4. 2014

14.30 – eGovernment opouští Hradec Králové
Dva dny plné eGovernmentu, ICT, elektronizace a modernizace veřejné správy v Hradci Králové jsou u konce. 17. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě přinesl desítky podnětných prezentací a přednášek, které z významné části patřily odborníkům na eGovernment z Ministerstva vnitra. Už v zahajovacím projevu první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jan Sixta naznačil směr, kterým se jak konference, tak celý eGovernment bude dále ubírat. Jan Sixta např. řekl, že pro úspěšnou modernizaci veřejné správy je nezbytné využívat eGovernment tak, jak byl od počátku plánován: jako zdroj benefitů pro občana, obce i samosprávu. Elektronizaci je nutné vnímat jako prostředek, který pomocí technologií umožní vytvořit rychlejší, levnější a pro občany vlídnější veřejnou správu. Potenciál moderních technologií je pak dle náměstka Sixty hlavně v tom, že budou-li správně a hospodárně využívány, dokážeme změnit a zjednodušit veřejnou správu tak, že zlepšení nepoznají jen IT odborníci, ale především běžní občané. Během konference, kde rezort vnitra např. představil vizi úplného elektronického podání nebo samoobslužné služby veřejné správy, byly uděleny také ceny ministra vnitra za podporu otevřených dat na Portálu veřejné správy, kterou za Liberecký kraj převzal hejtman Martin Půta a za bezbariérový přístup na webové stránky obcí pro Bruntál a obec Roštění. Dvoudenní on-line zpravodajství je u konce, děkujeme za pozornost a těšíme se na „viděnou“ opět za rok na 18. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě.

 

DiskuseDiskuse
13.45 – O čem se diskutuje?
Vladimír Velas odpovídá převážně na dotazy týkající se přípravy nové Komunikační infrastruktury veřejné správy KIVS. Zástupce obcí a měst seznámil s tím, že v tuto chvíli je Ministerstva vnitra ve stavu vyhodnocování aukcí. „Máme 13 uchazečů, kteří nabídli zajímavé ceny. Teď jsme v procesu vyhodnocování zakázky, kterou bychom rádi přibližně do měsíce vyhodnotili,“ řekl mj. Velas v diskusi, které se aktivně účastní zcela zaplněný sál kongresového centra Aldis.
 
 
13.00 – Závěrečná diskuse
V tuto chvíli probíhá závěrečné diskusní fórum konference nazvané „Co pálí samosprávy v eGovernmentu“. Debaty organizované komisí informatiky Svazu měst a obcí se za Ministerstvo vnitra účastní hlavní architekt eGovernmentu a digitální šampion Ondřej Felix nebo ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací Vladimír Velas. Z dalších úřadů je zastoupeno Ministerstvo pro místní rozvoj či Česká pošta. Účastníci diskutují se zástupci samospráv o tom, co obce v současnosti kolem ICT pálí či co vnímají do určité míry problematicky.
 
 
Eva KubátováEva Kubátová
12.30 -  GeoInfoStrategie
Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace ČR do roku 2020 uzavřela předposlední blok konference s účastí Ministerstva vnitra. Již tradičně tento čas druhého dne na konferenci patřil Evě Kubátové a tématu prostorových dat ve veřejné správě. Kubátová prozradila, co konkrétně se za uplynulý rok pro dosažení souladu mezi potřebami uživatelů dat vytvářených veřejnou správou, finančními nároky a přínosy a vytvoření jednotné informační báze propojením územně orientovaných dat z různých datových zdrojů událo. V prosinci 2013 totiž byla konečně nalezena široká shoda na dalším postupu a konečném obsahu strategie. V první etapě tak bude vypracován strategický rámec, který stanoví, čeho chceme dosáhnout a jaké kroky k tomu jsou potřeba a popíší se klíčová témata jako národní geoportál, koordinace či legislativa. Ve druhé etapě přijde na řadu navazující implementační dokument s opatřeními. Dle přání Ministerstva vnitra by návrh GeoInfoStrategie mohl být vládě předložen do 30. září 2014.

 

Stánek TyfloCentraStánek TyfloCentra
11.15 – Jaké to je nevidět
V rámci expozice Ministerstva vnitra mohou návštěvníci navštívit také stánek společnosti TyfloCentrum Brno, realizátora projektu Blind Friendly. Zájemci si ve stánku mohou názorně vyzkoušet, v jakém prostředí, jakým způsobem a s jakými nástroji nevidomý občan pracuje s internetem. Tvůrcům webových stránek, zástupcům obcí, firem i ostatním zájemců mohl nevidomý kolega Michal Jelínek říci, zda jejich stránky splňují pravidla přístupnosti, poradit, jak a co by se dalo v rámci přístupnosti upravit, případně ukázat, zda a jak komfortně se nevidomým na konkrétních stránkách pohybuje. Účastníci také mohli prostřednictvím ukázek zrakových vad a simulačních brýlí získat osobní představu, jak se nevidovému pracuje nebo si formou hry vyzkoušet, jaké to vlastně je nevidět.
 
 
Josef BenešJosef Beneš
10.10 - Procesní modelování agend a dosavadní výsledky
Co už jsme v projektu Procesního modelování agend (PMA) udělali a jak je možné to využít? O tom byla přednáška Josefa Beneše z odboru veřejné správy a eGovernmentu. V rámci projektu už bylo zmapováno 30 procesních modelů, metodika a návrh metodického centra Procesního modelování agend, byla zorganizována školení a další budou následovat. Josef Beneš následně divákům podrobně popsal software vytvořený pro projekt. Představil také některé agendy, které už Ministerstvo vnitra v rámci přípravy projektu modelovalo. Jde jak o klasické, řekněme jednodušší agendy, jako je evidence pasů a víz, evidence obyvatel či matriky, tak o komplikovanější agendy, jako je agenda sociálních služeb nebo sociálně právní ochrana dětí. Základním výstupem z těchto pilotních modelů pak bylo vytvoření metodiky PMA. Metodika popisuje podrobně životní etapy vzniku a průběhu konkrétní agendy. Josef Beneš také vyjádřil víru, že díky projektu PMA dojde k nastolení určitého řádu ve výkonech veřejné správy.
 
 
9.40 – Veřejná správa v kontextu strategie rozvoje eGovernmentu a veřejné správy
Bohdan UrbanBohdan Urban
Do odborné části druhého dne konference ISSS skočil rovnýma nohama Bohdan Urban, ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu, s přednáškou Praktické dopady implementace strategie eGovernmentu a veřejné správy pro následující programové období. Primárně se však Bohdan Urban v obecné rovině věnoval úvodu do problematiky a hlavně potřebnosti realizování projektu Procesního modelování agend. „Úroveň výkonu agend státní správy není jasně definována a financování probíhá formou příspěvku bez zohlednění skutečného rozsahu výkonu. Unifikace agend veřejné správy je nutná, legislativu agend je třeba kultivovat, garantovat občanům, tedy uživatelům kvalitu výkonu veřejné správy a posadit rovnítko mezi výkonem veřejné správy a úhradou, to znamená dávat obcím finance na to, co skutečně udělají,“ uvedl ranní blok ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu. Cíle projektu jsou tedy dle Urbana jasné: podrobně zmapovat množství a frekvenci realizovaných úkonů na konkrétních úřadech a této znalosti využít k jejich reformě a dosáhnou tak úplné dostupnosti služeb veřejné správy. K tomu je však třeba, jak zopakoval Urban, následně optimalizovat i novou legislativu a tím odstranit duplicitní a nelogická ustanovení.

 
8.45 – Konference ISSS vstupuje do závěrečné poloviny
Procesní modelování agend nebo diskuse o přínosech Komunikační infrastruktury veřejné správy pro obce. To jsou některé body, které dnes čekají návštěvníky 17. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Předcházející úvodní den konference zakončil slavnostní večer. Během něho předal ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu Ministerstva vnitra Bohdan Urban cenu ministra za podporu otevřených dat na Portálu veřejné správy. Tu si převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta jako zástupce nejaktivnějšího úřadu, který zveřejňování otevřených dat ve veřejné správě podporuje. V minulých letech ocenil ministr vnitra na ISSS např. Fakultu informatiky Masarykovy univerzity za potírání plagiátorství pomocí informačních technologií nebo internetový projekt Nadace Charty 77 Senzační senioři. Vloni pak ocenění, tentokráte za nejlépe komunikující úřad se základními registry, získaly výherci dva. Za státní správu ministr vnitra ocenil Českou národní banku, za samosprávu město Nový Bor. Ještě před slavnostním večerem proběhlo také vyhlášení cen Zlatý erb. V rámci nich náměstek ministra vnitra pro ICT Jaroslav Strouhal ocenil obec Roštění a město Bruntál za bezbariérový přístup na webové stránky.

 

Pondělí 7. 4. 2014

18.30 – Odborná část prvního dne je u konce
Workshopem o legislativě z oblasti přístupnosti k informacím skončila odborná část úvodního dne 17. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě. Během podvečera předá náměstek ministra vnitra pro ICT Jaroslav Strouhal zvláštní cenu ministra vnitra za bezbariérový přístup na webové stránky pro města a obce, během následného slavnostního večera udělí cenu ministra za podporu otevřených dat ve veřejné správě náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Adriana Krnáčová. Druhý a závěrečný den konference bude ve znamení Procesního modelování agend nebo závěrečné diskuse o tom, co by obcím mělo přinést následující programové období 2014+.
 
 
Michal RadaMichal Rada
17.45 – Připravovaná legislativa pro přístupnost informací a dokumentů

Se současnou situací ohledně zavádění přístupnosti ve veřejné správě seznámil návštěvníky konference ISSS Michal Rada z Ministerstva vnitra? O čem tedy opravdu je přístupnost informací? Dle Michala Rady především o tom, že – za prvé - s veřejně dostupnými informacemi se musí být schopen seznámit kdokoliv, protože jsou veřejně dostupné a nelze diskriminovat někoho, kdo by se s nimi seznámit nemohl. Za druhé pak musí platit, že s informacemi měnící práva a povinnosti se ten, jehož práva a povinnosti jsou stanovována či měněna, musí být schopen seznámit, pokud toho je schopen, nezávisle na pomoci dalších osob, neboť pro něj jsou tyto informace určeny a on je jejich cílovým uživatelem. K tomu je, jak připomněl Michal Rada, potřeba připravit novou legislativu. Při jejím tvoření je nutné respektovat především následující základní aspekty. V oblasti přístupnosti webových stránek reagovat na technické i normové trendy a vytvořit funkční, moderní a zbytečně technologicky neomezující model přístupnosti založený na současných standardech. Přístupnost rozšířit nejen na samotné webové stránky, ale i na formuláře, internetová rozhraní a aplikace, které využívá klient veřejné správy. Vyřešit oblast přístupnosti dokumentů, a to nastavením zcela nového legislativního rámce.
 
 
17.00 – Uznávání národních identit
Připravit cestu k dosažení důvěryhodnosti elektronických služeb, o čemž mluvil v předcházející přednášce Ondřej Felix, má mj. napomoci také celoevropský projekt STORK 2.0 věnující se mezinárodnímu uznávání národních identit. Projekt představil Zdeněk Jiříček z Ministerstva vnitra. Jiříček vysvětlil, že do projektu je zatím zapojeno celkem 19 zemí včetně Česka, které v současnosti spouští pilotní projekt zaměřený na uznávání akademických kvalifikací u studentů studujících v zahraničí v případě eLearningových kurzů nebo dálkové uznávání dosaženého vzdělání v případě snahy o získání zaměstnání v zahraničí.
 
 
 
16.30 – eGovernment v evropském kontextu
Ondřej Felix se ve své dnes poslední přednášce zabýval elektronickými službami nejen na národní úrovni, ale především na úrovni evropské. „Chceme-li mít single digital market, tedy jednotný digitální trh, musíme mít mezinárodní uznávání prokázání totožnosti,“ řekl např. Ondřej Felix. Jedna z otázek, na kterou se dnes snaží odborníci nalézt odpověď, je jakým způsobem zařídit důvěryhodnost elektronických služeb skrze Evropu. Výsledkem by pak mělo být, že si budeme vzájemně uznávat identifikaci a jiné elektronické služby napříč zeměmi Evropy.
 
 
 
Jiří KauckýJiří Kaucký
15.45 – eSbírka, eLegislativa
Jiří Kaucký, ředitel odboru legislativy a koordinace předpisů, představil projekt eSbírka a eLegislativa. Tento projekt má za cíl zajistit komfortnější přístup k právu pro všechny občany, kteří mají zájem přestat listovat v zákonech papírové sbírky, ale „listovat“ elektronicky. V tuto chvíli totiž, jak připomněl Jiří Kaucký, stále neexistuje elektronická databáze, která by obsahovala oficiálně uznatelné a platné právo. Jedinou možností, jak si zajistit přístup k právu, které je garantované jako správné, je tak listovat v objemné sbírce zákonů. Část nazvaná eLegislativa pak má ambice sjednotit dnes občas trochu chaotický a nekoordinovaný vznik legislativních norem.
 
 
 
14.45 – Kmenové projekty eGovernmentu
Digitální šampion a hlavní architekt eGovernentu Ondřej Felix pak v rámci bloku Ministerstva vnitra představil globální a dílčí cíle elektronizace veřejné správy pro následující roky. Za globální cíl považuje hlavní architekt eGovernmentu zavést do principů klasického vládnutí principy elektronického vládnutí, tzv. eVládnutí, a tím přes veřejnou správu podpořit konkurenceschopnost a na inovacích založenou ekonomiku České republiky. Dílčími cíli je umožnit v roce 2020 nejméně 85 % podání vůči veřejné správě jako úplné elektronické podání, realizovat úplná elektronická podání bez nutnosti dokládat údaje doložitelné z propojeného datového fondu veřejné správy a umožnit prvoinstanční úplná elektronická podání bez ohledu na místní a věcnou příslušnost samoobslužně nebo asistovaně.
 
 
 
Bohdan UrbanBohdan Urban
14.10 – Úplné elektronické podání
Začal další blok Ministerstva vnitra nazvaný Výzvy eGovernmentu 2014+. Obsahem bude hlavně představení cílů eGovernmentu pro příští programové období, jako je realizace úplného elektronického podání, odstranění věcné a místní příslušnosti a zásadní kroky nutné k jejich uvedení do praxe. K tomu je podle ředitele odboru veřejné správy a eGovernmentu Bohdana Urbana důležité umět jednu zdánlivě samozřejmou věc, totiž opravdu správně elektronizovat veřejnou správu. „Budoucností je, aby veřejná správa fungovala samoobslužně, aby občana, tedy svého klienta, nenutily úřady dělat činnosti a vyplňovat údaje, které veřejná správa sama zná nebo si je může sama zjistit,“ vysvětlil Bohdan Urban a dále doplnil, že ideální veřejná správa je ta, která umí životní situaci občana, pokud to jde, vyřešit kompletně elektronicky formou v podobě úplného elektronického podání. Neznamená to tedy jen to, že by občan mohl činit podání elektronicky, ale že toto podání také úřady bezobslužně vyřídí. Respektive že na straně úřadu nebudou úředníci fyzicky údaje zpracovávat, přiřazovat je ke konkrétní agendě atd., ale úřední systém konkrétní situace vyřeší automaticky, bezobslužně. Stejně tak by veřejná správa měla občanům stále více nabízet k využití možnosti v podobě inteligentních formulářů. Tedy aby data, která o občanech stát ví, nemuseli občané znovu vyplňovat, ale aby je už nabídl klientovi ve formuláři předvyplněné. K tomu je však podle Urbana bezpodmínečně nutné dokončit procesní reformu agend veřejné správy.
 
 
 
12.20 – Stánek MV
Ministerstvo vnitra nabízí také letos návštěvníkům konference k odborným prezentacím i množství aktuálních informací přímo ve svém stánku. Kromě již tradičních koutků s kontaktním místem Czech POINT či základními registry je novinkou expozice prezentační stánek klíčového partnera Ministerstva vnitra v oblasti přístupnosti a realizátora projektu Blind Friendly Web, společnosti TyfloCentrum Brno. Účastníci konference mají možnost navštívit poradnu pro přístupnost, v níž mohou s odborníky konzultovat vše, co je ohledně této tématiky zajímá, eventuálně si pod odborným vedením sami vyzkoušet, jak jsou na tom s přístupností jejich weby, dokumenty či formuláře. Další společnou aktivitou Ministerstva vnitra a brněnského TyfloCentra na konferenci ISSS 2014 pak bude uspořádání workshopu o přístupnosti, který poslouží i jako platforma pro diskusi o připravované legislativě pro přístupnost informací, dokumentů či implementaci mezinárodní normy WCAG 2.0 do českého prostředí.
 
 
 
11.30 – Slavnostně a oficiálně
17. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě už je po zahájení přednáškové částí zahájen také oficiálně. Konferenci pod záštitou předsedy vlády Bohuslava Sobotky a ministra vnitra Milana Chovance zahájila komisařka Evropské komise pro digitální agendu Neelie Kroes. Zmínila mj. budoucnost cloud computingu ve veřejné správě nebo nutnost zapojit do eGovernmentu také platformy smartphonů či tabletů.
 
Jan SixtaJan Sixta
Za Milana Chovance pronesl úvodní projekt jeho první náměstek pro vnitřní bezpečnost Jan Sixta. Uvedl například, že pro úspěšnou modernizaci veřejné správy je nezbytné využívat eGovernment tak, jak byl od počátku plánován: jako zdroj benefitů pro občana, obce i samosprávu. „Elektronizaci vnímáme jako prostředek, který pomocí technologií umožní vytvořit rychlejší, levnější a pro občany vlídnější veřejnou správu. Potenciál moderních technologií vidíme v tom, že budeme-li je správně a hospodárně využívat, dokážeme změnit a zjednodušit veřejnou správu tak, že zlepšení nepoznají jen IT odborníci, ale především běžní občané,“ uvedl mj. Jan Sixta s tím, že Ministerstvo vnitra bude usilovat o to, aby byla ve spolupráci s ostatními rezorty společně vytvořena taková veřejná správa, která nabídne služby především prospěšné pro občany, zbytečně byrokraticky nezatíží úředníky, bude fungovat koordinovaně, transparentně a její chod nebude pro stát a jeho občany zbytečně nákladný.
 
V další části projevu zaznělo, že cílem musí být dosažení rychlejší, levnější a vlídnější veřejné správy. „Na Ministerstvu vnitra co nejdříve dokončíme revizi velkých IT projektů, protože chceme vědět, které projekty přinášejí skutečná pozitiva a jsou finančně udržitelné. Nové systémy je potřebné zavádět koordinovaně. Tímto koordinátorem by mělo být Ministerstvo vnitra. Platformou pro diskuzi bude obnovená a efektivní Rada vlády pro komunikační a informační společnost,“ vysvětlil první náměstek s tím, že eGovernment nesmí produkovat malého otesánka, který zbytečně zatěžuje státní rozpočet provozními náklady.
 
Naše základní cíle a hlavní teze,“ zaznělo dále, „představíme ve Strategii rozvoje veřejné správy 2014+. Tento klíčový dokument představí koncepci rozvoje veřejné správy, jehož součástí je právě eGovernment. Abychom dosáhli lepší, přívětivější a rychlejší veřejné správy, musíme se zcela pevně držet základních bodů. Tedy vycházet z toho, že moderní technologie jsou pouze prostředkem, ne cílem. Zprovoznit pouze ty systémy, které přímo a bez oklik povedou ke zjednodušení komunikace občanů a firem s veřejnou správou i mezi úřady. Provozovat pouze takové systémy, které budou prospěšné pro občany, přebujelou veřejnou správu zjednoduší a dále nezatíží,“ řekl Jan Sixta a na závěr doplnil, že rezort vnitra nebude udržovat v chodu projekty, u nichž jsou náklady na provoz daleko větší než úspora či užitek, který přináší a budeme lépe a efektivněji využívat prostředky ze strukturálních fondů.
 
  
 
Jednání Sixta-KroesJednání Sixta-Kroes
10.50 – Jednání Ministerstva vnitra s komisařkou Kroes

V rámci konference jednal první náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jan Sixta s Neelie Kroes, místopředsedkyní Evropské komise a komisařkou pro digitální agendu. Hlavními tématy setkání byly stav a vývoj elektronizace veřejné správy v Česku i v rámci Evropské unie či elektronická identifikace a elektronické transakce.
  
 
10.15 – Registry, základní projekt eGovernentu
O tom, že základní registry jako jeden ze základních projektů eGovernmentu fungují (a je dobře si tuto dobrou správu každý rok minimálně v Hradci Králové na konferenci ISSS připomínat), mluvil Michal Pešek, ředitel Správy základních registrů. Za pozitivní věc, která před spuštěním registrů před dvěma lety prakticky nebyla možná, označil např. možnost občanů získat přehled o tom, jaký úředník a proč si o nich v registru obyvatel zjišťoval informace. Občané s datovou schránkou do ní tyto informace dostanou automaticky,“ uvedl Michal Pešek. Pešek dále uvedl některá čísla a statistiky k základním registrům. „Dnes máme v základních registrech přes 300 milionů úředních transakcí. Připojeno je 3000 agendových informačních systémů veřejné správy. Z toho je poznat, že úřady základní registry skutečně využívají,“ doplnil ředitel Správy základních registrů.
 
 
 
10.00 – Elektronická samoobsluha?
Hlavní architekt eGovernmentu Ondřej Felix svou přednášku pojal jako úvod a pozvání na svá další dnešní vystoupení. Zmínil především skutečnost, že vizí nejen české veřejné správy do roku 2020 je, že by tou dobou bylo až 85 % podání ze strany občanů vůči úřadům podáváno formou úplného elektronického podání. Tedy že by na Portálu veřejné správy fungovala jakási internetová samoobsluha, přes kterou by občan s veřejnou správou komunikoval a činil podání elektronicky, aniž by musel fyzicky jednat se státními či samosprávními úředníky.
 
 
 
9.45 – Úplná elektronizace
Bohdan Urban, ředitel odboru veřejné správy a eGovernmentu, shrnul základní kroky, kterými veřejná správa musí v nejbližší době projít. Jde především o to, že je nutné provést procesní reformu veřejné správy a standardizaci agend. Následovat by měla i novela digitálních zákonů. Také Bohdan Urban mluvil v souvislosti s eGovermentem o tom, že sice máme vybudovanou infrastrukturu, její využití však není ideální. „eGovernmentové nástroje jsou bezesporu významnými prostředky pro efektivizaci a lepší konkurenceschopnost veřejné správy i státu. Jednou z vizí je, že občan by se napříště měl na veřejnou správu obracet převážně elektronicky. Úplná elektronizace musí být tahounem služeb v rámci elektronizace veřejné správy,“ řekl Bohdan Urban. Současně ale upozornil, že ve veřejné správě budeme muset vždy pamatovat i na občany, kteří nemohou či prostě nechtějí elektronizaci využívat. Proto nikdy nebude možné mít veřejnou správu pouze v elektronické podobě.
 
 
 
Adriana KrnáčováAdriana Krnáčová
9.25 – Vize rozvoje veřejné správy
Náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Adriana Krnáčová na úvod zmínila, že do eGovernmentu bylo v posledních letech investováno mnoho peněz. V efektivitě domácího eGovernmentu se to však zatím příliš neprojevilo. „Vytvořili jsme v posledních letech mnoho nástrojů eGovernmentu. Musíme je ale lépe využívat,“ připomněla náměstkyně a dodala, že budoucností veřejné správy je mimo jiné to, že její jednoduché agendy budou co nejvíce automatizovány, ty složitější nicméně budou i dále obsluhovat kvalifikovaní úředníci a poskytovat občanům asistovaně na místě. 
 
 
9.15 – Vize eGovernmentu
V 8 hodin 45 minut po roce opět odstartoval kolotoč stovek přednášek o modernizaci veřejné správy. Po oba dny budou hrát důležitou roli prezentující z řad Ministerstva vnitra. Tomu odpovídá i fakt, že úvodní blok nazvaný Zpráva o stavu eGovernmentu je plně v režii resortu vnitra. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra pro ICT, začal základními cíli eGovernmentu z pohledu nového vedení Ministerstva vnitra. Těmi jsou mj. centralizace těch zakázek, u kterých to má smysl, posílení a publicita toho dobrého, co eGovernment přináší, pokus o propojení už využívaných IT systémů, které již úřady využívají, efektivní čerpání ze strukturálních fondů. Důležité je podle náměstka Strouhala koordinovat veškeré kroky v oblasti minimálně na meziresortní úrovní. Poradních sborů a orgánů v rámci vlády bylo v minulosti mnoho. Realizace toho, s čím tyto skupiny přišly, však kulhala za tím, co na jejich jednání bylo dohodnuto,“ uvedl náměstek Strouhal s tím, že do budoucna by měla jednotlivé kroky efektivně koordinovat Rada vlády pro komunikační a informační společnost, která by mohla spadat např. přímo pod premiéra.
 
 
Jaroslav StrouhalJaroslav Strouhal
8.40 – Internet ve státní správě a samosprávě po sedmnácté
Už jen několik minut zbývá do zahájení přednáškové části konference Internet ve státní správě a samosprávě. Jde o největší konferenci k problematice elektronizace veřejné správy v České republice a jejím významným partnerem je Ministerstvo vnitra. Nejde však jen o „internet“, ale o témata komplexní modernizace a reformy ve veřejné správě ve všech jejích podobách. Konference funguje jako komunikační a prezentační platforma pro subjekty veřejné správy, odborníky i dodavatele technologií a služeb, kteří se podílejí na informatizaci společnosti a rozvoji eGovernmentu. Hlavními letošními tématy, která se letos 7. a 8. dubna budou v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové probírat, je úplné elektronické podání v rámci veřejné správy, financování IT projektů nebo priority nové vlády v oblasti eGovernmentu. Záštitu konferenci poskytli např. ministra vnitra Milan Chovanec nebo předseda vlády Bohuslav Sobotka. V Hradci Králové vystoupí se zásadními prezentacemi z oblasti IT a veřejné správy např. náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Adriana Krnáčová či náměstek pro ICT Jaroslav Strouhal. Ve večerních hodinách zmínění náměstci předají cenu ministra vnitra za podporu otevřených dat ve veřejné správě a zvláštní cenu ministra vnitra Zlatý erb za bezbariérový přístup měst a obcí. V posledních letech překračuje počet registrovaných účastníků pravidelně dvoutisícovou hranici, odehraje se až 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části konference se prezentuje přes stovku firem a institucí, které mají s veřejnou správou co do činění.

 

vytisknout  e-mailem