Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa č. 20 / 2013

Vyšlo 10. 10. 2013 

 

Obálka 20 / 2013

 

Zpravodajství
Vláda: Tříprocentní hranice deficitu bude dodržena
Nespoléhejme se na evropské prostředky, spoléhejme se na sebe
 
Anketa
Všechny krásy rozmanitosti
Jak se v pracovních týmech na úřadech územních samosprávných celků využívá principu rozmanitosti, zkušeností starších a odborných dovedností mladších spolupracovníků, například prostřednictvím koučinku či mentoringu, a jak se podporují potřeby různých věkových kategorií zaměstnanců? Na to jsme se ptali vedoucích pracovníků úřadů.
 
Téma
Na trhu panují různorodé trendy a přístupy
Barbara Hansen Čechová
Stárnutí populace a blížící se nedostatek lidí v produktivním věku představují akutní problém. Již v roce 2030 budou lidé starší šedesáti pěti let tvořit 22,8 procenta populace, v roce 2050 pak její třetinu. Nyní jich je pro představu pouze patnáct procent. Proto téma zaměstnávání starších lidí není okrajovým tématem pro hrstku nadšenců z neziskové sféry. Týká se všech manažerů veřejné a komerční sféry, kteří musí s tímto aspektem pracovat a dopředu promýšlet vhodné rozmístění pracovních sil.
 
Rozhovor
Personální práce ve státní správě vnímá nové trendy
Anna Doležalová, ředitelka odboru personálního, MV ČR
Vcelku problematickým se jeví zavádění kreativních přístupů do rozvoje lidských zdrojů, pokud není jasné, mohou-li na ně úřady státní správy použít finanční prostředky ze státního rozpočtu. Podle stávajícího stanoviska Ministerstva financí může resort, jako zaměstnavatel, například čerpat prostředky na mzdy, na vzdělávání, na fond kulturních a sociálních potřeb, avšak nemůže hradit třeba zřízení mateřské školky pro děti zaměstnanců a zaměstnankyň, talent management, procesní audit nebo koučink. Velmi si přeji a usiluji o to, abychom moderní trendy HR managementu mohli do státní správy zavádět.
 
Není jednoduché všimnout si věkové diskriminace
Ilona Štorová, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR
Sociální identitu člověka posiluje, když se cítí součástí věkově vyváženého týmu. Když pak vnímá spolupracovníky jako kolegy a přátele, pomáhá to stírat vnímání věkových rozdílů. V celé naší společnosti bude nezbytné, abychom se pokusili změnit postoje ke stárnutí a brali tuto skutečnost jako novou příležitost. Bude se ovšem jednat o velmi dlouhodobý cíl. Starších občanů však bude přibývat, nemůžeme si tedy dovolit k tomuto cíli nesměřovat.
 
Dobrá praxe
KrÚ Jihomoravského kraje: Zohledňování potřeb všech věkových skupin
Gabriela Mátéová
V současné době je uplatňován princip rozmanitosti zejména vstřícným přístupem ke specifickým potřebám různých skupin zaměstnanců a zaměstnankyň.
 
KrÚ Kraje Vysočina: Politika rovných příležitostí
Ivana Hanáková Kosourová, Zdeněk Kadlec
Kraj Vysočina nechápe generovou politiku jen jako vyrovnání šancí pro ženy a muže. Zabývá se začleněním všech skupin, které jsou znevýhodněny v pracovním postavení a společenském uplatnění.
 
MěÚ Kunovice: Chvála rozmanitosti
Helena Vajdíková
Co je to rozmanitost? Dar, který tu máme od nevím koho. Možná od přírody, od Pána Boha, od mimozemských civilizací.
 
Konzultace
Úřady mnohem víc respektují zákony
Linda Sokačová
Nejen ve světě, ale i u nás je řada zaměstnavatelů ze soukromé i veřejné sféry, kteří toho v oblasti rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života dělají pro zaměstnance a zaměstnankyně hodně. A jsou mezi nimi i takoví, kteří si uvědomují hodnotu diverzifikovaných pracovních týmů a antidiskriminačních opatření.
 
Struktura lidských zdrojů na úřadech
Stanislav Loskot
Řízení lidských zdrojů je alfou a omegou efektivně fungující organizace nejen veřejného sektoru. Právě veřejný sektor stojí v současné době před problémem, jak dál v této oblasti.
 
Implementace age managementu v České republice
Ilona Štorová
Konkrétní aktivity na podporu uplatnění age managementu, které mají za cíl napomoci jeho dalšímu rozšíření, přinášejí projekty realizované za podpory Evropského sociálního fondu.
 
Zahraničí
Výhledy stárnoucího starého kontinentu
Jiří Zukal
Je zřejmé, že za padesát let se bude struktura evropské populace od té současné lišit. Dojde k nárůstu podílu starších a snížení podílu mladších osob na celkovém počtu obyvatelstva. Populačně silné poválečné generace přecházejí do věku seniorů.

Moderní personalistika: Jste na LinkedIn?
Liba Tomas, personalistka NPR, Washington D.C., USA
LinkedIn se pro mne stal nejdůležitější metodou vyhledávání budoucích spolupracovníků. Dříve jsme různým lidem, o které jsme měli zájem, hlavně telefonovali. Tady však mohu někoho pozvat, aby se se mnou spojil. Pokud se ozve, tak také třeba vidím, v jaké skupině je, s kým se spojuje, takže mohu takto najít ještě další lidi.
 
e-servis
Foto-hádanka
Tipy od čtenáře
Alena Bauerová
Zrovna nedávno jsme se bavili s přáteli, kteří bydlí v Rakousku,
o tom, jak je Česká republika pestrá a kolik zajímavostí, historických památek
a krásných přírodních koutů tady je. Místa návštěv a pobytů spíše střídám,
ráda bych poznala co nejvíce. Letos mě okouzlila právě Česká Kanada se svými lesy,
rybníky, loukami a zajímavými městečky a vesnicemi.
 
Tip z Webparády
Knínické vize
Zdeněk Kříž, starosta městyse Knínice u Boskovic
Máme plnou školku dětí, za poslední léta jsme v mateřské škole z jedné třídy navýšili na tři
a mají naplněnou kapacitu. Dětská hřiště jsou proto nezbytná. Prosazoval jsem myšlenku
přírodního hřiště, neboť preferuji vztah k přírodě a návrat k původním hodnotám či aktivitám.
Ať si děti hrají, jsou špinavé či překonávají strach. Přípravy projektu se účastnili mateřská i
základní škola, místní obyvatelé i spolky. Další vizí do budoucna je zřízení lesní školky.
 
Website Story
Balancování kamenů
Ivana Jungová
 
Webový aligátor
In flagranti - U dna
Jiří Chum 
 
Historie
Žumberk
Zuzana Pacinová
Mezi unikáty patří tím, že nejen samotná tvrz, ale původně i celá vesnice byla opevněna. Z opevnění se zachovalo pět dnes opravených bašt a část zdí. Mimořádnou architektonickou podívanou doplňuje kostel sv. Jana Křtitele, v němž síňové čtyřlodí na čtvercovém půdorysu završuje síťová klenba.

 

vytisknout  e-mailem