Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

E-learningový kurz "Rovné příležitosti žen a mužů" - ONLINE

Problematika rovných příležitostí žen a mužů je v současné době velmi aktuálním a diskutovaným tématem a je jednou z vládních priorit. 

V souvislosti se snahou o rozšíření povědomí o této problematice mezi úředníky byl ve spolupráci odboru vzdělávání a informací ve veřejné správě MV, Magistrátu hl. m. Prahy, Úřadu vlády ČR, MPSV, společností GENDER Studies, o.p.s. a RENTEL, a. s., vytvořen vzorový vzdělávací program, který byl následně zpracován do e-learningové podoby. Vznikl tak e-learningový kurz „Rovné příležitosti žen a mužů“, jehož pilotní ověření proběhlo v měsíci září r. 2004. Kurz absolvovalo 92 úředníků z celkem 10 úřadů jak státní správy, tak samosprávy. Závěrečný test byl odevzdán 83 úředníky a jeho úspěšnost byla 81 %. V rámci provedené ankety absolventi kurzu vyjádřili v 70 % spokojenost s kurzem a kurz by doporučili svým kolegům. Mezi konstatované problémy patřily např.: nedostatek času, spojení po síti, počítačové vybavení.

Společnost RENTEL, a.s. umožnila bezplatný online přístup k tomuto kurzu, avšak bez možnosti složení závěrečného testu. Závěrečný test mohou případní zájemci složit po dohodě s pracovníky společnosti RENTEL, a.s.

E-learningový kurz "Rovné příležitosti žen a mužů" - ONLINE

 

vytisknout  e-mailem