Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Katalog činností vykonávaných obcemi v jednotlivých kategoriích

Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti rozlišujeme obce se základním rozsahem přenesené působnosti (do této kategorie spadá všech 6 254 obcí) a obce s širším rozsahem přenesené působnosti. Do druhé kategorie spadají všechny obce, které vykonávají státní správu v přenesené působnosti v širším rozsahu, než obce se základním rozsahem. Tu pak vykonávají nejen na území své obce, tzn. pro své občany, ale zpravidla také pro občany jiných obcí, tzn. pro občany obcí spadajících do jejich správního obvodu.

Kategorie obcí:

  • obce s matričním úřadem (1 230 obcí),
  • obce se stavebním úřadem (618 obcí),
  • obce se základní působností (6 254 obcí),
  • obce s pověřeným obecním úřadem (388),
  • obce s rozšířenou působností (205).

V této kategorizaci se nepřihlíží ke zvláštnímu postavení hl. města Prahy a statutárních měst.

Rozšířený rozsah přenesené působnosti dále mají obce, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů, podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy (resp. obce s pracovišti Czech POINT, pracovišť je celkem 7 186) a obce provádějící vidimaci a legalizaci. Obce provádějící vidimaci a legalizaci spolu s obcemi s pracovišti Czech POINT nevykonávají tuto působnost pro konkrétně vymezený správní obvod. Tyto služby mohou občané na obecních úřadech využívat bez ohledu na své trvalé bydliště. Jejich zařazení do výčtu těchto obcí proto může být sporné. Na druhou stranu, pokud chápeme výkon veřejné správy jako službu občanovi, občan rozlišuje obce podle toho, co si na obecním úřadě může vyřídit a v tomto případě jsou zde zařazeny oprávněně.

úroveň přenesené působnosti
počet obcí
Obce se základní působností
6 254
Obce s matričním úřadem
1 230
Obce se stavebním úřadem
618
Obce s pracovištěm vidimace a legalizace
4 047
Obce s pracovištěm Czech POINT
5 742
Obce s pověřeným obecním úřadem
388
Obce s rozšířenou působností
205

 


Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 22. září 2016

vytisknout  e-mailem