Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Veřejná správa, číslo 18 / 2011

Vyšlo 8. září 2011 

 

Obálka 18 / 2011Obálka 18 / 2011

Zpravodajství
Vláda: Daňové úlevy pro stravenky?
Visegrádská čtyřka a zemědělství
Senát: O platech nepedagogických pracovníků

Seriál
Užitečný nástroj pro rozvoj měst
Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných projektů, které jsou prováděny ve vymezené části města nebo v rámci tematického přístupu na celém jeho území.

Rozhovor
Vzdělávání nemusí být jen nudnou povinností
Jaromír Jech, místopředseda SMO ČR
Vzdělávání je v Norsku podporováno také finančně. Pokud se koná ve večerních hodinách, obec zaplatí každému zastupiteli 750 norských korun, tedy zhruba 100 eur, jestliže přes den, pak náhradu ušlé mzdy. Často k tomuto účelu vycestuje zastupitelstvo na dva dny stranou úřadu, protože méně formální setkání vyjma oficiálního zasedání přispívá mimo jiné i k lepší spolupráci celé skupiny.

Síť jen pro potřebné
Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí
Širším zapojením nezaměstnaných do systému veřejné služby dojde nejen ke zlepšování prostředí, ve kterém žijeme, ale zejména k tomu, že nezaměstnaní si budou udržovat pracovní návyky a sociální kontakty, a tím zvýší i svou uplatnitelnost na trhu práce.

Dobrá praxe
Česká inspirace
Lenka Mašková
Desetičlenná delegace z Norska si v srpnu přijela vyměnit znalosti a příklady dobré praxe zejména v oblasti environmentálního vzdělávání.

Konzultace
Výkon státní správy na účelových komunikacích
Roman Kočí
V právním řádu České republiky stále přetrvává stav, kdy je výkon státní správy zákonem delegován i na ty nejmenší obce, které však k řádnému zajištění státní správy nejsou a nikdy nebudou dostatečně personálně ani odborně vybaveny.

Precedenční charakter rozhodnutí v kompetenčních sporech
Jiří Kroupa
Koncem loňského roku vydal Ústavní soud nález IV. ÚS 1743/10 týkající se rozsahu kompetence Českého telekomunikačního úřadu ve vztahu k rozhodování sporů vzniklých na úseku elektronických komunikací. V širším ohledu se v něm zabýval též rozhodováním ve věcech kompetenčních sporů jako takovým, přičemž předmětným rozhodnutím přiznal v českém právním prostředí značně netradiční precedenční charakter.

Zahraničí
Sčítání s obdobnou tradicí
Petra Berrová
Letos se uskutečnilo sčítání lidu, domů a bytů také ve Slovenské republice.

Podpora se ztrojnásobila
Evropský fond pomáhá tlumit dopady krize na zaměstnanost.

Situace v integraci Romů
Evropská komise navrhla Rámec Evropské unie pro vnitrostátní strategie integrace Romů.

E-servis
Tiskárna a multifunkční zařízení

Website Story
Vzácnost řemesel
Ivana Jungová

Webový aligátor
In flagranti: Aktuálnost?
Jiří Chum
Na koho má dnes spadeno náš predátor? Do kterých obcí zamířil na své nepředvídatelné pouti? Zaťal zuby nebo chválil?

Historie

České a moravské pivovary (17)
Zbraslavské časy
Pavel Jákl
Městečko, jemuž vládla nejen rozmarná léta, si dlouho udržovalo svoji svébytnost.

Historie správy (17)
Čtyři artikuly pražské
Jan Kremer
Ani po téměř šesti stech letech nedospěli historici k jednoznačnému názoru na dobu  husitskou. Sledujme jeden z jejích významných textů.

vytisknout  e-mailem