Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Úřad roku „Půl na půl"- respekt k rovným příležitostem

soutěž Ministerstva vnitra a Gender Studies 

Od roku 2007 organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies, soutěž Úřad roku „Půl na půl"- respekt k rovným příležitostem.

Cílem soutěže je monitoring situace v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice, zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a podpora zavedení principů gender mainstreamingu a opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů do práce a praxe úřadů.
 
Kritéria pro výběr úřadů:
  • Počet žen ve vedoucích funkcích ve vztahu k celkovému počtu žen v úřadu
  • Existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu                                
  • Zohlednění aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficiálních dokumentech úřadu vnitřních (pracovní řád, vnitřní platový předpis, etický kodex)i zaměřených na veřejnost (strategie rozvoje, vize, plány rozvoje)
  • Opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života a cílená na zaměstnance/zaměstnankyně úřadu
  • Vzdělávací akce pro zaměstnance/zaměstnankyně úřadu v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
  • Zřizování nebo rozšiřování kapacity školek a jeslí s ohledem na demografickou situaci
  • Podpora volnočasových aktivit dětí
  • Podpora pečovatelské služby, tísňové péče a denních stacionářů pro osoby se sníženou soběstačností
 
V roce 2009 probíhá již třetí ročník soutěže, kterého se zúčastnilo 139 úřadů samosprávy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především na opatření, která úřady přijímají na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života.
 
Vítězné úřady v roce 2009:
V kategorii krajských úřadů:
1) krajský úřad Karlovarského kraje,
2) krajský úřad Jihomoravského kraje,
3) Magistrát hl.m. Prahy
V kategorii obcí III. typu:
1) městský úřad Bruntál,
2) Magistrát města Brna,
3) úřad městské části Praha 18
V kategorii obcí II. typu:
1) městský úřad Jílové u Prahy,
2) městský úřad Studénka,
3) městský úřad Žlutice
V kategorii obcí I. typu:
1) úřad městyse Lysice,
2) městský úřad Rtyně v Podkrkonoší,
3) obecní úřad Oplany.
 
Slavnostní vyhlášení vítězných úřadů proběhne dne 3. 9. 2009 na konferenci „Rovné příležitosti – slaďování rodinného a pracovního života“, kterou pořádá Ministerstvo vnitra spolu s Gender Studies, o. p. s. dne 3. 9.2009.
 
 
 
Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem