Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministerská Troika EU – Ukrajina zasedala v Lucemburku

Dne 3. června 2009 v Lucemburku zasedala ministerská Troika EU – Ukrajina ve složení ministrů vnitra a spravedlnosti. 

Evropskou unii na jednání zastupoval ministr vnitra Martin Pecina, ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová, generální ředitel pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Evropské komise Jonathan Faull a zástupci Eurojustu a Frontexu. Jednání se zúčastnili i reprezentanti Švédska, které převezme předsednictví Rady EU po České republice. Ukrajinskou delegaci vedl ministr spravedlnosti Mykola Oniščuk a náměstek ministra vnitra Vasyl Marmazov.
 
Témata jednání: 
  • boj proti korupci
  • boj proti organizovanému zločinu (drogy, obchod s lidmi, praní špinavých peněz)
  • migrace a azyl
  • vízová politika
Oblast spravedlnosti, svobody a bezpečnosti je klíčovou částí našeho partnerství, čelíme společným výzvám v oblasti mobility i bezpečnosti,“ uvedl Martin Pecina.
 
Migrace a azyl
Na dnešním jednání ministři zhodnotili stav naplňování Akčního plánu v oblasti migrace a azylu. „Problematika azylu, migrace a řízení ochrany státních hranic je velmi důležitá. V diskusi jsme navázali na konferenci „Budování migračních partnerství“, která se konala v dubnu v Praze. Ta potvrdila odhodlání zúčastněných států posílit vzájemné vztahy, řešit migrační problémy společně, respektovat vzájemné potřeby. Společná deklarace vyváženě definuje prvky naší zlepšené spolupráce v oblasti nelegální migrace, návratů, legální migrace, integrace a migrace a rozvoje. Důležitým závěrem dnešního jednání bylo společné odhodlání pokračovat v setkáních, která se budou naplňováním cílů jednotlivých tematických oblastí Společné deklarace zabývat,“ dodal ministr vnitra.
 
Boj proti organizovanému zločinu
Toto téma je společným cílem spolupráce mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Ministři se shodli, že organizovaný zločin představuje hrozbu, která překračuje hranice států a které musíme čelit společně. Jednání se v rámci tohoto bloku soustředilo na následující konkrétní oblasti:
  • Implementaci revidovaného akčního plánu – ukrajinská strana informovala o konkrétních vnitrostátních krocích,
  • Evropskou spolupráci při potírání organizovaného zločinu, počítačové kriminality, obchodu s lidmi, obchodu s drogami – diskuse o novém vývoji na obou stranách,
  • Prezentaci výsledků českého předsednictví v těchto oblastech.
 
Vízová politika
Obě strany se shodly na potřebě pokračování dialogu s cílem vytvořit podmínky pro bezvízový styk občanů Ukrajiny při cestách do Evropské unie. Ministrům byly předloženy závěry jednání na vysoké úrovni shrnující dosavadní výsledky vízového dialogu ve všech čtyřech blocích a nastiňující možnosti dalšího postupu v dané oblasti.
 
Během jednání byl zdůrazněn význam řádné implementace dohod o readmisi a vízové facilitaci. I přes některé nedostatky jsou tyto smlouvy nástrojem přispívajícím k rozvoji kontaktů mezi lidmi a v boji proti nelegální migraci.
  
 
Markéta Matlochová
Tisková mluvčí MV pro CZ PRES

vytisknout  e-mailem