Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Czech POINT přichází s další novinkou

16. 4. 2009 byla spuštěna další funkcionalita Czech POINTu – výpis z insolvenčního rejstříku 

Dnes ve čtvrtek 16. dubna 2009 byla spuštěna nová funkcionalita Czech POINTu. Jedná se výpis z insolvenčního rejstříku, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti.
 
Při žádosti o výpis z insolvenčního rejstříku není nutné ověřovat totožnost žadatele. Jedná se o veřejně přístupný rejstřík. V rejstříku je možné vyhledávat podle dvou ukazatelů:
 • ·identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace)
 • ·osobních údajů (konkrétní osoba)
 
Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích. Za první stranu zaplatí žadatel 100,- Kč, za každou následující 50,- Kč. 
 
Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
 
Nový rejstřík navazuje na dosavadní registr úpadců, nenahrazuje ho však. Oba systémy tedy běží vedle sebe s tím, že řízení zahájená do 1.1.2008 budou evidovaná pouze ve starém registru úpadců (více informací o souběhu insolvenčních a konkursních řízení najdete na stránce „Souběh s konkursními řízeními“)
 
Účel insolvenčního rejstříku
 • zdroj informací
 • nástroj doručování většiny soudních rozhodnutí a jiných písemností
 • veřejná a snadná dostupnost
 • uživatelská přátelskost
 • motivace k aktivnímu zapojení účastníků insolvenčního řízení
  • pravidelné sledování insolvenčního řízení
  • vyhledávání důležitých informací
 
Co v rejstříku najdete?
·veškerá rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení
·veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenčním soudem ohledně dlužníka (podání jsou s ohledem na ochranu osobních údajů v některých případech anonymizována)
·zákonem stanovené informace o insolvenčních správcích
·zákonem stanovené informace o dlužnících
·informace o hlavních řízeních probíhajících v členských státech EU
 
Co v rejstříku nenajdete?
·podání či jiné písemnosti, které podléhají utajení podle zvláštního právního předpisu
·řízení, která probíhají podle zákona o konkursu a vyrovnání, tzn. řízení zahájená do konce roku 2007 (ta bude možné dohledat v již existující Evidenci úpadců).
Nezapomeňte, že prostřednictvím insolvenčního rejstříku se také doručuje většina soudních rozhodnutí. Nespoléhejte tedy při doručování na obálku s pruhem.
 
 
Více informací na Czech POINT nebo eJustice.cz.
 
Jana malíková,
ředitelka odboru tisku a PR

vytisknout  e-mailem