Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ministr vnitra představil projekt Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech

Dnes, 2. dubna 2009, představil ministr vnitra Ivan Langer projekt Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešovaných dětech, který by měl přispívat k rychlému a úspěšnému nalezení pohřešovaných dětí. 

Tiskové konferenci, které se zúčastnili ministr vnitra Ivan Langer, náměstek ministra spravedlnosti František Korbel, policejní prezident Oldřich Martinů, prezident Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti (MCE) sir Francis Jacobs, generální sekretář MCE Francis Herbert, ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová a ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová, předcházelo  jednání o projektu koordinačního mechanismu a jeho možnostech fungování v rámci Evropské unie.

"Ochrana dětí je jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU. V rámci této priority hodláme 20. dubna v Praze uspořádat velkou mezinárodní konferenci 'Safer Internet', jejímž závěrem by měla být tzv. Pražská deklarace. Ta se bude zabývat problematikou nelegálního obsahu na internetu, která má souvislost zejména s dětskou pornografií. Současně také ČR uspořádá mezinárodní konferenci za účasti nejen evropských, ale také amerických expertů pro sdílení nejlepší praxe právě v oblasti Národních koordinačních mechanismů pátrání po pohřešovaných dětech," řekl na úvod ministr vnitra Ivan Langer.

Ivan Langer dále seznámil všechny přítomné s projektem Národního koordinačního mechanismu, jenž by měl být oficiálně zahájen 25. května 2009.

"Rozhodnutí o tom, spustit tento projekt, připravit ho k realizaci, jsem udělal zhruba v polovině minulého roku. Cíl je jasný. Chceme zvýšit rychlost a efektivitu pátrání po pohřešovaných dětech a tato iniciativa vychází z rostoucího počtu pohřešovaných dětí v celé EU. Klíč, nebo základní předpoklad, abychom mohli být úspěšní, je mít co nejvíce funkční, co nejpružnější systém výměny informací a efektivní spolupráci státních i nestátních institucí (soukromý sektor, média, nevládní organizace)," dodal Langer.
 

Projekt Národního koordinačního mechanismu stojí na čtyřech základních pilířích:

  1. Policejním vyšetřování a pátrání - již probíhá na velmi dobré úrovni a procento úspěšnosti pátrání je velmi vysoké (95%).

  2. Propracovaném informačním systému (média a mobilní operátoři) - mobilní operátoři bezprostředně po obdržení informace o pohřešovaném dítěti rozešlou sms veřejnosti v dané lokalitě, kde se dítě ztratilo se základními informacemi o dítěti. Média a internetové portály také neprodleně zprostředkují informace o ztraceném dítěti.

  3. Spolupráci s veřejností - předpokládá aktivní zapojení veřejnosti do pátrání prostřednictvím speciální telefonní linky. V současné době funguje linka 158.

  4. Psychologické podpoře rodinám obětí - psychologická pomoc speciálně vyškolených policistů rodině dítěte k dispozici již od začátku pátrání, případně předání kontaktu na následná péče k tomu příslušných organizací.
     

Po představení hlavních principů koordinačního mechanismu předal ministr Langer slovo ředitelce odboru prevence kriminality Jitce Gjuričové, která krátce pohovořila o možnostech využití mechanismu a o snaze, aby existující pohotovostní systémy ostatních členských zemí EU fungovaly na mezinárodní úrovni. Na tom se také shodli následující řečníci - prezident MCE sir Francis Jacobs a generální sekretář MCE Francis Herbert.

V závěru konference také vyslovil prezident MCE sir Jacobs přání, aby Ministerstvo vnitra podpořilo zřízení linky pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti - linky 116 000 a přispělo k vytvoření finanční koalice, která by měla zamezit on-line platbám za dětskou pornografii.

  

Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

  


2. dubna 2009

Odkazy do noveho okna

Generální sekretář MCE Francis Herbert

Generální sekretář MCE Francis Herbert 

Detailní náhled

Konference

Konference 

Detailní náhled

Ministr vnitra Ivan Langer

Ministr vnitra Ivan Langer 

Detailní náhled

Prezident Evropské federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti sir Francis Jacobs

Prezident Evropské federace pro pohřešov... 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem