Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Priorita Ministerstva vnitra – nezávislá kontrola policie

Dnes vláda schválila návrh zákona ministra vnitra o Generální inspekci bezpečnostních sborů. 

Nový zákon o policii umožnil historicky největší, nejrozsáhlejší, nejkomplexnější proměnu Policie České republiky od devadesátých let. Vláda se zavázala, že zajistí nezávislou kontrolu policie. Chceme vymanit kontrolní orgán dohlížející na práci policistů z řízení Ministerstva vnitra. První krok jsme udělali. 1. ledna 2009 z Inspekce ministra vnitra vznikla Inspekce policie. Dnes vláda schválila druhý krok - návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Díky němu dojde k vytvoření systému nezávislého a účinného stíhání trestných činů příslušníků stávajících bezpečnostních sborů - Policie ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR i samotné generální inspekce,“ sdělil po dnešním jednání vlády ministr vnitra Ivan Langer.
 
Ivanem Langerem předložený a vládou dnes schválený návrh zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů počítá se vznikem ekonomicky samostatného bezpečnostního sboru zcela nezávislého na ministerstvech. V čele stojí ředitel jmenovaný vládou po projednání v příslušném výboru Parlamentu.
 
Vznikem Generální inspekce dojde k vytvoření nezávislé kontroly a účinného stíhání příslušníků bezpečnostních sborů (Policie ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR i samotné generální inspekce). Stávající systém stíhání příslušníků BIS, UZSI a Vojenského zpravodajství se nemění, neboť jejich podstatou je přísná konspirace. Příslušníci HSZ mají záchranný charakter práce není tedy důvod jejich trestnou činnost stíhat jiným způsobem, než u běžných občanů.
 
Generální inspekce bude podléhat systému vnější kontroly (prováděné kontrolním orgánem vytvořeným Poslaneckou sněmovnou) i vnitřní kontroly (prováděné vnitřním kontrolním orgánem).
 
Finanční prostředky na vytvoření generální inspekce budou čerpány:
  • snížením objemu rozpočtových kapitol Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti
  • převedením určených finančních prostředků do rozpočtu generální inspekce
  • doplněním ze státního rozpočtu
 
Vznik nového bezpečnostního sboru počítá s 280ti pracovními místy (převedení pracovníků Inspekce policie, Ministerstva vnitra a ostatních resortů a vytvoření 28 nových tabulek příslušníků ve služebním poměru a 47 tabulek pro občanské zaměstnance).
 
Ročními náklady na fungování Generální inspekce počítají s 223 mil. Kč jednorázové náklady na její vznik budou 78 mil. Kč.
 
Cílem návrhu je posílení důvěry občanů v právní řád, policii a další bezpečnostní sbory a zlepšení bezpečnostního klimatu ČR,“dodal na závěr Ivan Langer.
 
  
Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem