Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účast resortu Ministerstva vnitra na XVII. ročníku mezinárodního veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009

Mezinárodní veletrh zabezpečovací techniky, systémů a služeb, požární ochrany a záchranných zařízení PRAGOALARM/PRAGOSEC 2009 se tradičně uskuteční na pražském Výstavišti v Holešovicích ve dnech 24. až 26. února 2009. 

Na  přípravě veletrhu se vedle Ministerstva vnitra a Policie ČR podílejí i významné profesní organizace, zejména pak Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm (AGA), Česká asociace bezpečnostních manažerů (ČABM), Český klub bezpečnostních služeb, Komora podniků komerční bezpečnosti ČR (KPKB) a sdružení AMBO. Na veletrhu představí více než 100 vystavovatelů odborné i laické veřejnosti novinky, produkty a služby v oboru zabezpečovací techniky a v oblasti požární ochrany a záchranných zařízení.
  
Ve čtvrtek 26. února budou v Pravém křídle Průmyslového paláce souběžně uspořádány další dva veletrhy - „Panelový dům a byt“ (revitalizace, rekonstrukce, financování, se zvýrazněnými obory zateplovacích systémů, výtahů a řešení exteriérů) a „Okna-Dveře-Schody“.
  
Novinkou je zřízení poradenského centra pro zahraniční vystavovatele, které jim nabídne pomoc při hledání obchodních partnerů a kontaktů a informace o zásadách podnikání v oblasti informační, objektové a fyzické bezpečnosti v České republice. Úkolem poradenského centra je nejen pomáhat zahraničním vystavovatelům v tomto roce, ale též přizvat další zahraniční zájemce k účasti na veletrhu PRAGOALARM v roce 2011.
 
Expozice Ministerstva vnitra a Policie České republiky
Expozici resortu Ministerstva vnitra, která bude umístěna v levém křídle historického Průmyslového paláce na pražském Výstavišti na ploše 250 m2, organizačně i obsahově zajišťuje Muzeum Policie České republiky ve spolupráci s odborem prevence kriminality MV a s dalšími odbornými pracovišti MV, Policie ČR a HZS ČR. Záštitu nad veletrhem převzali ministr vnitra a policejní prezident. Cílem expozice je seznámit veřejnost s resortními preventivními programy, projekty (např. Centrum dopravní prevence, Bezpečná lokalita, Systém včasné intervence, policejní preventivní projekt AJAX), s probíhající reformou Policie ČR a s projektem P 1000, který se týká modernizace policejních služeben.
   
V rámci programu budou moci návštěvníci shlédnout ukázky nové policejní automobilové techniky, Kriminalistický ústav představí nejmodernější technologii v dokumentaci místa události, tzv. systém „Spheron“, který tvoří sférická kamera Spheron a obslužný program R2S, jehož pomocí lze vytvořit digitální kriminalistickou dokumentaci místa činu, a obor mechanoskopie. Chybět nebude ani ohlédnutí do historie Kriminalistického ústavu Praha, který v roce 2008 oslavil  50. výročí své existence.
  
Ochraně osob a majetku budou věnovány informativní panely, technické ukázky a odborné poradenství (bezpečný dům, rady jak se chovat, rady pro seniory). Pro návštěvníky budou připraveny informační materiály - letáčky, publikace a časopisy.
  
Část expozice MV bude věnována bezpečnosti silničního provozu. Veřejnost bude seznámena s postupem, jak se zachovat při dopravní nehodě, se systémem správního řízení při nehodách a s možnostmi měření rychlosti automobilů. Také bude představena činnost Centra dopravní prevence, které se zaměřuje zejména na nejzranitelnější účastníky silničního provozu. Mladí návštěvníci si budou moci vyzkoušet jízdu na motocyklovém trenažéru.
 
Pro odbornou i laickou veřejnost budou připraveny informace o požární prevenci, zejména se zaměřením na novou vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. V provozu budou také dvě velkoplošné obrazovky, na kterých se budou prezentovat odborná témata veletrhu. Celkový obraz resortní expozice doplní ukázky historických policejních vozidel a dalších aktivit Muzea Policie ČR.
  
Doprovodné programy veletrhu
Hlavní konference s názvem „Nová témata v bezpečnostním průmyslu“, která je pořádána při příležitosti veletrhu PRAGOALARM/PRAGOSEC, se bude konat ve středu 25. února 2009 na Výstavišti Incheba Expo Praha v konferenčním centru (levé křídlo Průmyslového paláce). Pořadateli konference jsou společnosti: INCHEBA PRAHA spol. s r.o., AGA, KPKB ČR, ČABM a odbor prevence kriminality MV. Sdružení AMBO má na starost organizační zajištění.
  
Konference je určena zástupcům veřejné správy, provozovatelům soukromých bezpečnostních služeb, pracovníkům útvarů ochrany a řízení, firmám závislým na ochraně důležitých informací a výrobcům a dodavatelům produktů z oblasti ochrany osob, majetku a informací.
 
Program konference je následující:
 • Vítězný projekt ČR v oboru integrovaných bezpečnostních systémů
  Ing. Milan Kladníček, ředitel MP Zlín
 • Městské kamerové dohlížecí systémy a ochrana osobních údajů
  JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV
 • Projekt prevence "Bývajme bezpečne" – nová forma oslovenia percipienta
  kpt. JUDr. Alexander Kliment, odbor komunikace a prevence PPZ SR
 • Problematika transportů peněz a cenností v komerční bezpečnosti
  Mgr. Michal Bavšenkov, KPKB ČR
 • Aktivity živnostenských společenstev HK ČR v oboru bezpečnostních služeb
  Ing. Jiří Dufek, prezident AGA
 • Osvědčování kvalifikace podle Zákona č. 179/2006 Sb.
  Mgr. Iva Bérešová HK ČR, PhDr. Zdeněk Pankrác
 • Revidované vydání normy CLC/TS 50 131-7 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: pokyny pro aplikace
  Ing. Jan Merhaut, ČABM
 • Současný právní rámec v SBS
  Ing. Petr Hartman, KPKB ČR
 • Současný stav a vývoj norem v oblasti prevence kriminality
  Ing. Jan Merhaut, PhDr. Zdeněk Hais, ČABM
 • Inteligentní dům – upoutávka na konferenci UTB dne 26. února 2008
  Prof. Vladimír Vašek, PhD., děkan FAI UTB Zlín
 • Ukrajinská „AGA“
  Oleg Baran-víceprezident ukrajinské asociace bezpečnostního průmyslu (USIF)
 • Prezentace Evropského klubu bezpečnostních služeb ESBOC (European Security Branch Organisations Club)
  Ferenc Német, prezident maďarské komory Szémely, Vagyonvédel és Magánnyomozói a Szakmai Kamara a současný prezident ESBOC.
Další důležitou akcí, která proběhne v konferenčním centru, bude WORKSHOP na téma: Vliv technologií inteligentních budov na zajištění bezpečnosti objektů. Workshop se uskuteční  26. února 2009, pořadatelem je Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně společně s Inchebou Praha spol. s r. o.
 
Workshop bude věnován rozvoji technologií inteligentních budov a jejich integraci s bezpečnostními technologiemi. Tento technologický trend, který je motivovaný ekonomickými a ekologickými důvody, snahou o zlepšení pracovních podmínek a zjednodušením správy objektů, se promítá do oblasti managementu budov, Facility Managementu a do bezpečnosti objektů.
 
Témata workshopu:
 • koncept inteligentních budov,
 • technologie inteligentních budov,
 • bezpečnost jako integrální část správy objektu,
 • technologická podpora bezpečnosti a správy objektů,
 • možnosti integrace Facility Managementu a systému ochrany majetku,
 • přínosy technologií inteligentních budov a bezpečnostních technologií k zjednodušení správy objektů.

Veletrh Pragoalarm/Pragosec je významnou akcí pro celý obor zabezpečení a ochrany majetku a osob. Přispívá k lepší informovanosti, k prevenci kriminality a ke zvýšení pocitu bezpečí občanů.
   
 
Informuje: JUDr. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality MV
tel.: 974 833 217, e-mail:
sekropk@mvcr.cz 

vytisknout  e-mailem