Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodářská krize a propouštění zahraničních pracovníků

Podle odhadů Ministerstva vnitra se v prvním čtvrtletí tohoto roku ocitne bez práce až dvanáct tisíc zahraničních pracovníků. V první polovině roku 2009 vyprší platnost až 68 000 povolení k zaměstnání. Jedná se především o pracovníky z Ukrajiny, Vietnamu, Mongolska a Moldavska. 

 

Ministr vnitra Ivan Langer k tomu sdělil: „Dnes jsem vládě navrhl opatření, která zabrání zhoršení bezpečnostní situace v České republice v souvislosti s cizinci, kteří přišli a ještě přijdou kvůli krizi o práci.  Mnozí z těchto lidí se mohou bohužel ocitnout v obtížené finanční situace a existenčních problémech. Pak hrozí, že se dostanou do šedé zóny, stanou se součástí zločineckých struktur, a aby se uživili, budou páchat trestnou činnost.“
 
Materiál, který dnes 9. února 2009 předložil Ivan Langer vládě ke schválení, je komplexní, obsahuje jak aktuální řešení, tak řešení dlouhodobého charakteru. Neřeší pouze to, jak pomoci cizincům vrátit se domů, řeší zejména zajištění bezpečnostní situace v ČR a regulaci dalšího přílivu cizinců na náš pracovní trh v době krize a jak podobným situacím do budoucna přecházet.  
 
Ministerstvo vnitra se situací propuštěných zahraničních pracovníků v důsledku ekonomické krize zabývá od podzimu 2008:
-         16. prosince 2008 předložil ministr vnitra Ivan Langer vládě pro informaci materiál o situaci v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků
-         v lednu 2009 Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zdravotnictví připravilo souhrn komplexních opatření
-         9. února 2009 vláda schválila materiál - Zajištění bezpečnostní situace České republiky v souvislosti s propouštěním zahraničních pracovníků v důsledku hospodářské krize
 
„Není možné, abychom na jedné straně lidem pomáhali vycestovat a na druhé straně nechali stále další a další proudit do země v době, kdy nezaměstnanost stoupá. Musíme důsledně uplatňovat kontrolní mechanismy a zároveň působit preventivně. Na jedné straně chceme omezit udělování dlouhodobých víz, za druhé chceme zpřísnit podmínky pro činnost zaměstnavatelských agentur a za třetí chceme pomoci těm, kteří se ocitnou bez práce,“ dodává Ivan Langer.
 
Ministerstvo vnitra materiál připravilo ve spolupráci s Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zdravotnictví.
 
Jedním ze souboru opatření, který dnes vláda schválila, je projekt Ministerstva vnitra „Pomoc cizincům“.  Cílem tohoto projektu je zajištění návratu cizinců, kteří o návrat projeví zájem a nejsou schopni náklady s ním spojené hradit z vlastních prostředků.
 
 „Pro Českou republiku je finančně výhodnější podílet se na nákladech dobrovolného návratu, než řešit situaci, kdy se cizinci dostanou do nelegálního postavení,“uvedl Ivan Langer.
 
Pilotní projekt je koncipován na osm měsíců pro 2 000 osob. Náklady na dobrovolný návrat 2 000 osob včetně motivačního příspěvku 500 EUR tak činí 60,7 milionů korun (náklady na 1 osobu = 30 358 korun). Motivační příspěvek je určený na zajištění nezbytných životních nákladů bezprostředně po návratu domů.
 
„Pokud bychom tento problém neřešili, mohlo by dojít ke zhoršení bezpečnostní situace ČR a bohužel zřejmě i nárůstu xenofobiích nálad mezi veřejností. Tyto momenty by pak znamenaly značné finanční zatížení pro Českou republiku. Nabízíme řešení, které může zajistit bezpečnost, vytvoření pravidel pro působení cizinců v České republice do budoucna tak, aby vyhovovala jak českému trhu práce, tak těm, kteří u nás chtějí pracovat legálně a v souladu se zákonem a pomoci lidem při návratech domů bez toho, že se jim navždy do budoucna zavřou dveře do České republiky a“ uvedl na závěr ministr vnitra.
 
 
Jana Malíková
ředitelka odboru a tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem