Státní služba  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stížnosti

  1. Podání stížnosti
  2. Kde a jak si může občan stěžovat
  3. Lhůty pro vyřizování stížností

Kde a jak si může občan stěžovat

Pokud se občan domnívá, že se setkal s nevhodným jednáním zaměstnance Ministerstva vnitra nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, má právo se na Ministerstvo vnitra obrátit se stížností (viz zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Stížnost se podává u toho správního orgánu, u kterého řízení probíhá. Pokud stěžovatel má za to, že jeho stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený útvar, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.

Stížnost by měla být co nejkonkrétnější. Měla by obsahovat všechna známá fakta. Zejména: jméno, příjmení a kontaktní poštovní adresu a podpis stěžovatele; označení firmy, sídlo, označení a podpis statutárního zástupce, stěžuje-li se právnická osoba; stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem; co nejvíce konkrétních údajů, které mohou pomoci při prošetřování (např. číslo jednací, pod kterým je věc u Ministerstva vnitra vedena atd.).

  


14. září 2023

vytisknout  e-mailem