Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zastupitel v kurzu

Zastupitel v kurzu je vzdělávací aktivitou Ministerstva vnitra v oblasti finančního řízení samospráv určená pro zastupitele obcí. Aktivita je realizovaná v rámci projektu "Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. 

 

loga.PNG

Zastupitel_v_kurzu-modra.pngV lednu 2023 budou zahájeny nové navazující vzdělávací kurzy Ministerstva vnitra pro zastupitele obcí. Cílem moderně a prakticky koncipovaných kurzů je zvýšit odbornost a specializaci volených představitelů obcí a měst v oblasti výkonu mandátu zastupitele, finančního řízení a rozvoje obce.
 

Jaká je podoba kurzů?

Pátý běh vzdělávacího program Zastupitel v kurzu se skládá ze tří navazujících kurzů - 1) postavení zastupitelů v systému veřejné správy, 2) finanční řízení obce a 3) rozvoj obce. Všechny 3 moduly jsou realizovány kombinovanou formou studia, nejdříve e-learningem (7 hodin) a následně distančním/prezenčním seminářem (7 hodin), (za příznivé situace budou semináře konány prezenčně ve vybraných krajích ČR). Pro absolvování vzdělávacího programu je nutné úspěšně dokončit všechny tři kurzy. Na absolventy celého programu čeká prestižní certifikát Ministerstva vnitra. Kurzy realizuje Institut pro veřejnou správu Praha.

Časový harmonogram kurzů:

  • Postavení zastupitelů v systému veřejné správy (leden až březen 2023)
  • Finanční řízení obce (únor až duben 2023)
  • Rozvoj obce (březen až květen 2023)

  

Co se v kurzech naučíte?

Postavení zastupitelů v systému veřejné správy

Cílem kurzu je obeznámení účastníků se zákonitostmi výkonu mandátu zastupitele a přiblížení právních aspektů fungování jednotlivých zastupitelstev. Získání znalostí v problematice odpovědnosti zastupitelů při jejich rozhodování. Osvojení postupů pro zastupitele při výkonu samostatné a přenesené působnosti a jejich postavení v systému veřejné správy, včetně jejich kompetencí a povinností jako úředních osob.
 

Finanční řízení obce

Cílem kurzu je obeznámení účastníků s nejdůležitějším nástrojem finančního řízení obce - rozpočtový proces. Získání hlubších znalostí principů řádného hospodáře při správě majetku obce. Osvojení si všech dostupných postupů při zajištění příjmů obce a následného efektivního hospodaření obce (dotace, partnerství veřejného a soukromého sektoru, obchodní společnosti obce, veřejné zakázky).
 

Rozvoj obce

Cílem je seznámit účastníky s povinnými úkoly obce, zákonem o regionálním rozvoji, zákonem o pozemních komunikacích, vodovodech a kanalizacích, péčí o kulturní památky, územním plánování, stavebním zákonem, strategického plánu obce a spolupráce obcí na rozvoji jejich území.

  

Jak se přihlásit?

Registraci je možné provést vyplněním elektronické přihlášky na webových stránkách https://www.institutpraha.cz/projekty/projekty/zastupitel-v-kurzu-2023/. Kurzy jsou pro zastupitele zdarma.

Další informace získáte na http://www.zastupitelvkurzu.cz/ nebo na https://www.facebook.com/zastupitelvkurzu/.
 

Studijní materiály

Studijní materiály z předchozích ročníků lze stáhnout ZDE.

  

  

Kontaktní osoba:

PhDr. Dana Nekardová
T: 974 887 540, 703 193 685
E: dana.nekardova@mvcr.cz

Ministerstvo vnitra
Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy
nám. Hrdinů 1634/3
140 21 Praha

  

vytisknout  e-mailem