Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zastupitel v kurzu 2022

loga.PNG

Zastupitel v kurzu je vzdělávací aktivitou Ministerstva vnitra v oblasti finančního řízení samospráv pro zastupitele obcí, která je realizovaná v rámci projektu "Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125.

Čtvrtý ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu pro oblast finančního řízení na obcích, se realizoval v období od ledna do května 2022. Skládal se ze tří tematických modulů (kurzů): Jak odpovědně zvýšit příjmy obce, Krizové řízení v praxi zastupitelů a Efektivní řízení ve veřejné správě. Forma vzdělávání byla kombinovaná s celkovým rozsahem 42 hodin (21 hodin e-learningového studia + 21 výukových hodin on-line/prezenčního studia). Celkem se realizovalo 27 on-line / prezenčních seminářů. Prezenčních seminářů se uskutečnilo 6 a on- line formou webinářů celkem 21.

V rámci trvajícího stavu - vyhlášení vládního opatření k nouzovému stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem COVID 19 a vydáním nařízení pravidel a omezení formou krizových opatření, které se týkalo provozu a realizace vzdělávacích akcí, byla dle aktuálních provozních podmínek zajištěna změna (od ledna do dubna) prezenčních seminářů na on-line výuku. Semináře byly realizovány interaktivní formou živého přenosu.

Do vzdělávacího programu se zapojilo 546 zastupitelů a minimálně jeden kurz absolvovalo 337 osob. Všechny tři tematické moduly absolvovalo 193 účastníků, z nichž 153 absolventů komplexně dokončilo vzdělávací program a obdrželo certifikát Ministerstva vnitra za úspěšné absolvování celého vzdělávacího programu.

Největší zájem o vzdělávací program byl zaznamenán z obcí a měst Středočeského, Jihomoravského a Jihočeského kraje.

Graf 1: Počet zastupitelů podle krajů
Zastupitel_v_kurzu_2022_-_graf_1.jpg

Kompozice účastníků byla v zásadě úměrná s provázaností daných témat a směrem k menším obcím. Převahu v účasti měli právě zastupitelé z obcí I. typu. Největší zájem o kurz projevili podle zvolené funkce zejména řadoví zastupitelé (52%), starostové (27%) a místostarostové (13%).

Graf 2: Struktura zastupitelů dle typu obce, ve které vykonávají mandát
Zastupitel_v_kurzu_2022_-_graf_2.jpg

Graf 3: Podíl zastupitelů podle zvolené funkce
Zastupitel_v_kurzu_2022_-_graf_3.jpg

V celém procesu přípravy a realizace obsahu kurzu v roce 2022 byl kladen důraz na dodržení 4 kritérií: kvalitní zpracování a volba vhodných témat, odborná úroveň textu, aktuálnost obsahu, přínos pro praxi zastupitelů. Dosažení takto nastavených kritérií dokumentuje tabulka s průměrnými hodnotami známek získaných od účastníků za jednotlivé tematické moduly.

Tabulka 1: Hodnocení obsahu vzdělávacího programu (stupnice hodnocení byla jako ve škole 1-5)
Zastupitel_v_kurzu_2022_-_tabulka_1.jpg

Pro účely maximalizace dosahu studijního obsahu pro širší okruh zastupitelů byla jednotlivá témata seminářů Jak odpovědně zvýšit příjmy obce, Krizové řízení v praxi zastupitelů a Efektivní řízení ve veřejné správě zpracována do podoby 3 studijních příruček, které jsou volně dostupné ke stažení na webových stránkách Ministerstva vnitra a projektu.
 

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 17. října 2022

  

vytisknout  e-mailem