Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Verze 6.0.1 z 26. 5. 2014

English English version
 

ISDOC – Národní standard pro elektronickou fakturaci

Copyright © 2014 ICT UNIE o.s.

Přiložený standard a schémata formálně definují výměnný formát daňových dokladů a dalších typů dokumentů definovaný Pracovní skupinou pro elektronické standardy výměny dat sdružení ICT Unie o.s. (www.isdoc.cz).

Dotazy posílejte na info@isdoc.cz.

Obsah distribuce

Změny oproti předchozím verzím

(Změny oproti verzi 5.3.1 z 30.12.2011)

 • Změněn jmenný prostor na http://isdoc.cz/namespace/2013

 • Odkazy na objednávky (OrderReference), dodací listy (DeliveryNoteReference) a původní doklady (OriginalDocumentReference) se uvádějí jen globálně pro celou fakturu. U řádky může již být jen odkaz, který pomocí atributu ref směřuje na existující globální odkaz identifikovaný pomocí atributu id. Nad hodnotami v atributech id a ref schéma kontroluje referenční integritu.

 • Elementy VATApplicable a ElectronicPossibilityAgreementReference jsou ve schématu povinné (povinné jsou již od verze 5.3, povinnost však nebyla formálně popsána ve schématu).

 • Upraveno pořadí podelementů uvnitř elementu TaxSubTotal tak, aby bylo konzistentní.

 • Element OriginalDocumentReference musí být vždy obalen v OriginalDocumentReferences.

 • Přidán element ClientBankAccount pro velké výstavce B2C faktur.

 • Přidány elementy SubDocumentType a SubDocumentTypeOrigin pro jemnější klasifikaci dokumentů.

 • Přidány elementy EgovFlagFileReferenceReferenceNumberISDS_IDEgovClassifiersEgovClassifierContractReferencesContractReferenceLastValidDateLastValidDateUnboundedExternalOrderIssueDateParagraphIDSealSeriesID.

 • K elementu Payment byl přidán nový atribut partialPayment, který může být použit k zakázání částečných plateb.

 • Pořadí elementů uvnitř elementu Invoice bylo upraveno.

 • Element PartyTaxScheme se může opakovat a u subjektu lze zadat více jeho identifikátorů (např. zároveň DIČ a IČ DPH pro slovenské společnosti).

 • Do archivu (.isdocx) byla přidána povinnost používat manifest. Manifest je soubor určující, který soubor ISDOC z mnoha v archivu existujících je hlavní. Všechny ostatní jsou pak jen v pozici přílohy.

 • Přidán nový typ dokumentu neplatební dokument (element CommonDocument).

vytisknout  e-mailem