Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Verze 5.3 z 14. 2. 2011

XML schéma pro výměnu faktur ISDOC
 

Verze 5.3 z 14.2.2011

Tato verze je platná nejdříve od 11.11.2011.

(c) 2010, 2011 ICT UNIE o.s., www.ictu.cz

(c) 2009 Sdružení pro informační společnost, www.spis.cz


Přiložená schémata formálně definují výměnný formát faktur definovaný Pracovní skupinou pro elektronické standardy výměny dat ICT UNIE.

Obsah distribuce (isdoc-schema-5.3-20110214.zip):

 • xsd/* - schémata v jazyce W3C XML Schema
  isdoc-invoice-5.3.xsd - základní schéma
  isdoc-invoice-dsig-5.3.xsd - schéma validující i strukturu vloženého digitálního podpisu
  xmldsig-core-schema.xsd - schéma XML Signature
 • doc-cs/* - hypertextová dokumentace W3C XML Schematu s českými komentáři 
 • doc-en/* - hypertextová dokumentace W3C XML Schematu s anglickými komentáři

  

Poznámka:
Použijte schéma isdoc-invoice-5.3.xsd, pokud budete potřebovat validovat pouze samotnou fakturu bez elektronického podpisu. V případě validace vč. podpisu použijte schéma isdoc-invoice-dsig-5.3.xsd, které pomocí příkazů import a redefine automaticky použije i obě další schémata.


Změny oproti verzi 5.2.3 z 14.2.2011:

 • přidán nový druh dokumentů "zjednodušený daňový doklad"
 • elementy AccountingCustomerParty a Details jsou nepovinné pro zjednodušené daňové doklady
 • přidán nový element AnonymousCustomerParty, který je povinný pro zjednodušené daňové doklady
 • přidán nový element Preformatted, který umožňuje reprezentovat identifikaci zápisu v rejstříku jako jeden řetězec v případech, kdy není možné rozlišit jednotlivé položky (RegisterKeptAt, RegisterFileRef, RegisterDate)
 • přidán nový element OriginalDocumentReferences, který může obsahovat více odkazů na původní doklady (OriginalDocumentReference); pro zachování zpětné kompatibility je pořád možné uvádět odkaz na jeden dokument bez nutnosti jeho obalení elementem OriginalDocumentReferences
 • u elementů OrderReference, DeliveryNoteReference, OriginalDocumentReference přidán nepovinný podelement UUID a podelement IssueDate změněn na nepovinný
 • hodnoty typu UUIDType nyní mohou v souladu s RFC 4122 při vyjádření čísel v šestnáctkové soustavě používat i malá písmena 'a' až 'f'
 • přidán nepovinný element VATApplicable pro indikaci toho, zda je dokument předmětem DPH (element je ve schématu kvůli zpětné kompatibilitě nepovinný, ale dokumenty od verze 5.3 výše jej musí obsahovat)
 • přidán nepovinný řádkový element VATApplicable pro indikaci toho, zda je řádka dokumentu předmětem DPH
 • přidán nepovinný řádkový element VATNote pro citaci paragrafu zákona osvobozujícího položku od daně
 • přidán nepovinný element VATApplicable pro indikaci toho, zda je řádka v daňové rekapitulaci předmětem DPH
 • přidán nepovinný element ElectronicPossibilityAgreementReference pro zapsání odkazu na dokument, kterým se strany dohodly na elektronické fakturaci (element je ve schématu kvůli zpětné kompatibilitě nepovinný, ale dokumenty od verze 5.3 výše jej musí obsahovat)
 • přidány nepovinné elementy LineExtensionAmountBeforeDiscount a LineExtensionAmountTaxInclusiveBeforeDiscount, aby bylo možné vyplnit příjemci i ceny před slevami
 • element Item byl změněn na nepovinný

vytisknout  e-mailem