Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zastupitel v kurzu 2019

Zastupitel v kurzu je vzdělávací aktivitou Ministerstva vnitra v oblasti finančního řízení samospráv určená pro zastupitele obcí. Aktivita je realizovaná v rámci projektu "Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020", reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. 

Druhý ročník vzdělávacího programu Zastupitel v kurzu pro oblast finančního řízení na obcích proběhl v období od ledna do června 2019. Skládal se ze čtyř tematických modulů (kurzů) 1) Postavení zastupitelů ve veřejné správě, 2) Rozpočtové hospodaření a majetek obcí, 3) Veřejné zakázky a 4) Dotační a investiční management. Forma vzdělávání byla kombinovaná s celkovým rozsahem 20 hodin e-learningového studia a 24 výukových hodin prezenčního studia. Celkem se uskutečnilo 36 prezenčních seminářů v 8 krajských městech (Praha, České Budějovice, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, Brno, Ostrava a Olomouc).

Do vzdělávacího programu se aktivně zapojilo 1.105 zastupitelů. Kompletní vzdělávací program dokončilo 473 zastupitelů, kteří obdrželi certifikát Ministerstva vnitra za úspěšné absolvování celého vzdělávacího programu.

Největší zájem o celý vzdělávací program byl zaznamenán z obcí a měst Středočeského a Moravskoslezského kraje.

Graf 1: Počet absolventů podle krajů
Zastupitel_v_kurzu_2019_-_graf_1-Pocet_absolventu_podle_kraju.jpg

Kompozice účastníků byla v zásadě úměrná celorepublikovým hodnotám - převahu měli zastupitelé z obcí I. typu, III. typu a následně II. typu. Největší zájem o kurz projevili podle zvolené funkce zejména zastupitelé (56%), starostové (19%) a místostarostové (16%). Složení účastníků bylo genderově vyvážené a z hlediska věkové struktury dominovali zastupitelé/ky ve věku 40-49 let.

Graf 2: Podíl zastupitelů podle zvolené funkce
Zastupitel_v_kurzu_2019_-_graf_2-Podil_zastupitelu_podle_zvolene_funkce.jpg

Graf 3: Věková struktura zastupitelů
Zastupitel_v_kurzu_2019_-_graf_3-Vekova_struktura_zastupitelu.jpg

V celém procesu přípravy a realizace obsahu kurzu v roce 2019 byl kladen důraz na dodržení 4  kritérií: kvalitní zpracování a volba vhodných témat, odborná úroveň textu, aktuálnost obsahu a přínos pro praxi zastupitelů. Dosažení takto nastavených kritérií dokumentuje tabulka s průměrnými hodnotami známek získaných od účastníků za jednotlivé tematické moduly.

Tabulka 1: Hodnocení obsahu
 

Hodnocení obsahu kurzů účastníky (stupnice hodnocení byla jako ve škole 1-5)
- Postavení zastupitelů ve veřejné správě Rozpočtové hospodaření a majetek obcí Veřejné zakázky Dotační a investiční management
Zpracování a volba témat 1,35 1,32 1,22 1,47
Odbornost 1,13 1,19 1,13 1,21
Aktuálnost 1,13 1,23 1,10 1,26
Přínos pro praxi 1,41 1,38 1,36 1,61

Z hodnocení vyplývá celková spokojenost účastníků s obsahem kurzů i jednotlivými kritérii hodnocení.

  

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 5. září 2019

  

vytisknout  e-mailem