Elektronická fakturace  

Přejdi na

Elektronická fakturace  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aktualizace strategického materiálu Ministerstva vnitra Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS

Dne 31. března 2016 schválil ministr vnitra aktualizaci materiálu "Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020", který stanoví závazný rámec pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů pro potřeby základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) v rámci specifického cíle 1.3 "Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof" Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Specifický cíl 1.3 je zaměřen na zajištění připravenosti základních složek Integrovaného záchranného systému v území1 se zvýšeným výskytem mimořádných událostí a rizik z nich vyplývajících nebo s kumulovanými mimořádnými událostmi a riziky, které souvisejí s klimatickými změnami, antropogenními a technologickými riziky. Mezi opatření podporovaná v rámci tohoto specifického cíle patří např. posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou základní složky IZS dislokovány, vybudování nových dislokací, posílení vybavení složek IZS technikou a věcnými prostředky či modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek IZS.

V průběhu poslední čtvrtiny roku 2015, kdy byla zahájena implementace specifického cíle 1.3 IROP, byly v materiálu identifikovány oblasti, které by v případě jejich dalšího rozpracování mohly vést k efektivnějšímu čerpání složek IZS  v rámci výše uvedeného cíle IROP. Aktualizace materiálu byla provedena se souhlasem řídícího orgánu IROP a v součinnosti s Policejním prezidiem ČR a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR.

Jednalo se především o zpřesnění normativu vybavení pro výkon činností Policie ČR,  seznamu stanic Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR určených ke zodolnění a plánovaných intervencí ve vzdělávacích a výcvikových zařízeních u obou bezpečnostních sborů. Provedením těchto změn došlo ke zpřesnění materiálu a zjednodušování posuzování projektových záměrů těchto složek IZS.

Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek IZS (ze dne 12. 05. 2015)

 

1 Materiál nepokrývá potřeby zdravotních záchranných služeb krajů, které jsou pro daný specifický cíl popsány v materiálu "Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému – Zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014-2020".

 

vytisknout  e-mailem