Odbor azylové a migrační politiky  

Přejdi na

Státní služba  


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Na pražské konferenci CZ RAN se sešli odborníci na radikalizaci společnosti

Dnes, 11. května, skončila dvoudenní zahajovací konference CZ RAN pořádaná Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) Ministerstva vnitra ve spolupráci s Policií ČR k otázkám radikalizace. Konference zdůraznila užitečnost spolupráce relevantních partnerů v otázkách radikalizace, poukázala na efektivní nástroje boje proti ní a představila vize do budoucna. 

 

Konference inspirovaná mechanismem práce v pracovních skupinách Evropské sítě pro potlačování radikalizace RAN (Radicalisation Awareness Network) má za cíl propojit odborníky napříč organizacemi a podpořit jejich spolupráci v konkrétních problematikách. „Přestože Česká republika patří k nejbezpečnějším zemím na světě, musíme sledovat vývoj radikalizace a extremismu nejen v ostatních zemích, ale také doma, abychom byli schopni včas a efektivně reagovat,“ řekl ministr vnitra Lubomír Metnar, který konferenci zahájil.

Výstupem této unikátní akce, jíž se účastnili odborníci jak ze státní správy, tak z neziskového sektoru a akademické obce, je deklarace, v níž účastníci formulují cíl vzájemně spolupracovat a podporovat vznik meziresortní a mezioborové platformy, jež se bude tématy spojenými s radikalizací systematicky zabývat.  „Záměrem je zkoordinovat činnost odborníků v České republice zabývajících se aspekty radikalizace pro maximální zefektivnění a zpřehlednění společné práce na tomto tématu,“ sdělil ředitel odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra David Chovanec. 

Policejní prezident Tomáš Tuhý doplnil, že „radikalizace a násilný extremismus je vážným tématem, a proto si zaslouží mimořádnou pozornost. Pozornost tak významnou, že není možné pracovat izolovaně, ale v týmu“. Konkrétně je záměrem této platformy zaručit přehlednost všech aktivit, které se na poli boje proti radikalizaci v České republice odehrávají, jejich efektivnost, koordinovanost, transparentnost a dostatečné vyhodnocení a tím zajistit bezpečnost a ochranu lidských práv v České republice. 

Marika Vitnerová
pověřená řízením odboru tisku a public relations

vytisknout  e-mailem